Press

Här hittar du Avfall Sveriges pressmeddelanden. För nedladdningsbara bilder, fler pressmeddelanden och fler kontaktpersoner, besök vårt nyhetsrum på Notified. 

 

2022-06-16 14:05:00

Avfall Sveriges vd ges topposition i Europas avfallsförening

Tony Clark, vd Avfall Sverige, har idag blivit utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeisk föreningen för nationella, kommunala avfallsorganisationer.

Läs mer

2022-06-10 08:56:29

Avfall Sverige förstärker delegation för cirkulär ekonomi

Regeringen har förordnat Avfall Sveriges vd, Tony Clark, att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

Läs mer

2022-05-31 15:56:39

Osby är bäst i landet på avfallshantering

För första gången har Osby tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 89,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Läs mer

2022-05-31 11:43:13

Avfall Sverige bjuder in till seminarium på den globala miljökonferensen Stockholm+50

Som en av ett fåtal beviljade event håller Avfall Sverige i ett av arrangemangen under jubileumsmötet Stockholm+50, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och den internationella avfallsorganisationen Iswa den 2 juni.

Läs mer

2022-05-31 07:00:00

Avfallstrenden 2021 – Avfallsmängderna ökar

2021 behandlades 475 kg/person eller totalt drygt 4,9 miljoner ton avfall från hushåll och företag med hushållsliknande avfall i Sverige. Det är en ökning sedan 2020, en trend som återkommer vid högkonjunktur. När konsumtionen ökar så ökar även avfallsmängderna, ett samband som är nödvändigt att bryta.

Läs mer

2022-05-24 07:46:39

Pressinbjudan - Avfallsbranschen samlas i Norrköping

Den 31 maj–1 juni bjuder Avfall Sverige, tillsammans med Nodra, Norrköping kommuns bolag för vatten, avfall och bredband, in till årskonferens med utställning på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping.

Läs mer

2022-02-08 11:30:00

Strategi för bio-CCS – vägen till negativa utsläpp 2045

Idag presenteras en strategi för bio-CCS som ska leda vägen till negativa utsläpp från fjärrvärmesektorn. Ska vi nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver stora mängder biogen koldioxid avskiljas och med rätt förutsättningar är det är fullt möjligt.

Läs mer

2022-01-26 08:50:00

Ny guide gör det lättare att bygga med återbruk

Bristande kunskaper är ett skäl till att återanvändning av byggmaterial fortfarande är ovanligt. Det ska en ny guide, riktad mot privatpersoner, från Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet ändra på.

Läs mer

2022-01-24 09:00:00

Nordisk förening ska boosta återvinningen

Ett enhetligt bildspråk för sortering av avfall är på god väg att etableras i Norden. Samma symboler ska finnas på förpackningar såväl som i soprum, på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det gör det lätt att sortera rätt, vilket gör miljön till vinnare. För att driva samarbetet vidare har de kommunala avfallsorganisationerna i Danmark, Island, Finland och Sverige nu registrerat en gemensam förening: EUpicto.

Läs mer
Anna Carin Gripwall

KONTAKT

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef