Press

Här hittar du Avfall Sveriges pressmeddelanden. För nedladdningsbara bilder, fler pressmeddelanden och fler kontaktpersoner, besök vårt nyhetsrum på Notified. 

 

2023-09-28 10:00:00

Sverige får nyckelroll att stärka avfallshanteringen i u-länder

Avfall Sverige har, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Smart City Sweden, tagit fram en digital utbildning kring hållbar avfallshantering. Målgruppen är beslutsfattare och yrkesverksamma i utvecklingsländer som vill skapa en hållbar avfallshantering.

Läs mer

2023-09-28 10:00:00

Empowering Decision-Makers with practical waste management insights

Free Zero Waste 101 course introduces key concepts and real-life examples to help cities and communities minimise their local and global environmental impact.

Läs mer

2023-09-21 08:00:00

Kommunerna väl förberedda för framtida krav

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga sammanställning av statistik kring hushållsavfall på läns- och kommunnivå för 2022. I Hushållsavfall i siffror kan du djupdyka i siffror om avfallsmängder, avfallsavgifter och återvinning. Dessutom presenteras de 25 kommuner som totalt sett har Sveriges bästa avfallsverksamhet.

Läs mer

2023-05-30 15:28:11

Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering

För första gången har Östra Göinge tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 90,6 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Läs mer

2023-05-30 08:30:00

Avfallstrenden 2022: Avfallsmängderna minskar

Avfall Sveriges årliga statistik för 2022 visar på ett välkommet resultat: Den behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter minskade med 5 procent 2022 jämfört med året innan och uppgick till drygt 4,7 miljoner ton (5 miljoner ton under 2021) eller 449 (475) kilo per person.

Läs mer

2023-05-25 07:26:22

Avfallsbranschen samlas för två dagar om högaktuella ämnen

Den 30–31 maj håller Avfall Sverige årskonferens med utställning i vackra Kalmar. Cirka 600 personer samlas då för att höra mer om kommunernas övertagande av insamlingsansvaret för förpackningsavfall, avfallshierarkins utveckling de närmsta åren och en utblick på den nationella och europeiska arenan.

Läs mer

2023-04-05 13:28:34

Goda möjligheter att återvinna mineraliskt avfall

Cirka 1,5–2,5 miljoner ton mineraliskt byggavfall som idag läggs på deponier skulle kunna användas betydligt bättre. Det visar en rapport från Avfall Sverige, som undersökt tänkbara alternativ för betong, tegel, klinker och keramik – material som få hittills undersökt återvinningspotentialen för.

Läs mer

2023-03-15 13:27:43

Skolor och äldrevård kan sopbanta 25 000 ton

Att avfallsmängderna kan minskas rejält genom beprövade metoder visste vi redan. Nu finns ett material som gör det möjligt att beräkna den faktiska potentialen. Det kan bli ett viktigt verktyg för att få fart på förebyggandet i Sveriges kommuner.

Läs mer

2022-12-05 08:30:00

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Läs mer

Senast uppdaterad - 2022-08-29

Anna Carin Gripwall

KONTAKT

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef