Press

Här hittar du Avfall Sveriges pressmeddelanden. För nedladdningsbara bilder, fler pressmeddelanden och fler kontaktpersoner, besök vårt nyhetsrum på Notified. 

 

2024-03-04 12:13:42

Nu har din soppåse djupanalyserats

Att plast står för den största andelen koldioxid som släpps ut när hushållens avfall förbränns har länge varit ett känt faktum. Men nu har ett projekt, finansierat av Avfall Sverige, Klimatledande Processindustri och Renova, gått ett steg längre och analyserat hur stor klimatpåverkan olika avfallsfraktioner har.

Läs mer

2024-01-24 09:00:00

Psykologi vägen till bättre sortering

En pilotstudie visar att det nya nationella skyltsystemet för källsortering verkligen ger bättre sorterat avfall – precis som det var tänkt. Ännu bättre kan resultatet bli om det kompletteras med nudging-åtgärder, som hjälper hjärnan att fatta riktiga beslut.

Läs mer

2024-01-22 13:00:00

Brev till klimat- och miljöministern: Romina, nu stoppar vi fulplasten

Som du vet har ett stort antal personer under 2023 engagerat sig för att stoppa fulplasten – alltså den plast som inte kan återvinnas. Och det finns gott om den, bara 8 procent av plasten som säljs i Sverige återvinns till ny plast.

Läs mer

2024-01-16 09:00:00

Ingenting har hänt

Den 1 januari 2024 tog kommunerna över insamlingen av förpackningar. De flesta har inte märkt någon skillnad. Men om några år blir det desto större förändringar, både för hushållen och för klimatet.

Läs mer

2023-12-01 11:14:00

Byggare blev Årets Förebyggare

Klimatarena Stockholm utsågs vid Återvinningsgalan den 30 november till årets bästa initiativ för att förebygga avfall. De skapar möjligheter att effektivisera och strukturera samverkan för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Läs mer

2023-11-28 08:00:00

Avfall kan bli klimatmötets gyllene nyckel

God avfallshantering kan ge stora klimatvinster. Det är budskapet när Avfall Sverige genom den internationella avfallsorganisationen Iswa, ställer ut vid FN:s klimatkonferens COP 28 i Dubai i november.

Läs mer

2023-10-05 09:00:00

Svenska experter i banbrytande avfallsprojekt i Ukraina

SIDA har beslutat om stöd till Avfall Sverige och Salar International för att stärka avfallshanteringen i Ukraina. Stödet kommer såväl på kort som lång sikt att göra det möjligt att föra över den kompetens kring avfallshantering som finns hos Sveriges kommuner, kommunala bolag m. fl.

Läs mer

2023-10-05 09:00:00

Swedish experts in waste management initiative in Ukraine

Avfall Sverige – Swedish Waste Management and SALAR International announce the commencement of a significant pre-study aimed at bolstering waste management efforts in Ukraine. The pre-study, will play a pivotal role in shaping the strategies and collaborations necessary to improve waste management practices.

Läs mer

2023-09-28 10:00:00

Sverige får nyckelroll att stärka avfallshanteringen i u-länder

Avfall Sverige har, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Smart City Sweden, tagit fram en digital utbildning kring hållbar avfallshantering. Målgruppen är beslutsfattare och yrkesverksamma i utvecklingsländer som vill skapa en hållbar avfallshantering.

Läs mer

Senast uppdaterad - 2022-08-29

Anna Carin Gripwall

KONTAKT

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef