Press

Här hittar du Avfall Sveriges pressmeddelanden. För nedladdningsbara bilder, fler pressmeddelanden och fler kontaktpersoner, besök vårt nyhetsrum på Notified. 

 

2022-12-05 08:30:00

Bättre sortering nära bostaden

Nu presenteras Avfall Sveriges årliga statistik över det kommunala avfallet på läns- och kommunnivå. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Läs mer

2022-11-25 06:50:00

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges pris "Årets förebyggare” gick till Karin Fritz på Livsmedelsverket.

Läs mer

2022-11-24 07:00:00

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebära helt nya förutsättningar att materialåtervinna plastavfall istället för att förbränna det.

Läs mer

2022-11-07 14:58:00

Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal?

Svaret på denna fråga ges i en rapport från Unity projektet som presenteras på ett onlineseminarium den 23 november. Rapporten bygger på 63 intervjuer med personer inom plastbranschen, allt från tillverkare av termoplaster och termoplast-produkter, inköpare, säljare, branschorganisationer, återvinningsföretag till forskare och experter.

Läs mer

2022-10-24 09:21:00

Plast, nej tack – energiåtervinnare jobbar för cirkulära flöden

Allt fler anläggningar som energiåtervinner avfall nekar att ta emot avfall som går att materialåtervinna. Men det finns också många andra åtgärder för att styra avfallet rätt, framför allt i samarbete med andra aktörer. Det visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

Läs mer

2022-06-16 14:05:00

Avfall Sveriges vd ges topposition i Europas avfallsförening

Tony Clark, vd Avfall Sverige, har idag blivit utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeisk föreningen för nationella, kommunala avfallsorganisationer.

Läs mer

2022-06-10 08:56:00

Avfall Sverige förstärker delegation för cirkulär ekonomi

Regeringen har förordnat Avfall Sveriges vd, Tony Clark, att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

Läs mer

2022-05-31 15:56:39

Osby är bäst i landet på avfallshantering

För första gången har Osby tagit hem förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 89,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen.

Läs mer

2022-05-31 11:43:13

Avfall Sverige bjuder in till seminarium på den globala miljökonferensen Stockholm+50

Som en av ett fåtal beviljade event håller Avfall Sverige i ett av arrangemangen under jubileumsmötet Stockholm+50, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och den internationella avfallsorganisationen Iswa den 2 juni.

Läs mer
Anna Carin Gripwall

KONTAKT

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef