Fakta & statistik

Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige. 

Projektveckan Europa minskar avfallet drivs på EU-nivå av ACR+ i Bryssel, och också i år - 15:e gången – kommer Avfall Sverige att vara nationellt ansvarig för Sverige. ACR+ har publicerat temat för 2023 vilket blir förpackningar - färre förpackningar och ökad materialåtervinning. Veckan hålls som vanligt v. 47, i år 18-26 november. Vi återkommer med mer information.

Läs mer om Europa minskar avfallet-veckan

Senast uppdaterad - 2023-04-28