Fakta & statistik

Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige.

I år genomförs Europa minskar avfallet-veckan den 19–27 november och temat är textilier.

Varför textilier?

Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Texil har också det femte högsta utsläppen av växthusgaser.

Det uppskattas att mindre än 1 % av all textil i världen återvinns till nya textilier. Europeiska kommissionen har föreslagit en omfattande EU-strategi för textilier för att möta dessa utmaningar. Bland annat ska textilsorteringen, återanvändningen och återvinningen öka.

Vi kommer snart att publicera faktablad, artiklar, riktlinjer och annat material om temat för att fortsätta kämpa för en värld med mindre avfall. Tack för att du är med på ännu en upplaga!

Läs mer om Europa minskar avfallet-veckan