Fakta & statistik

Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige. Veckan infaller i slutet av november varje år.

Tema 2022 - Textilier

Varje år har veckan ett tema. Temat för 2022 var textilier.

Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Textil har också det femte högsta utsläppen av växthusgaser.

Det uppskattas att mindre än 1 % av all textil i världen återvinns till nya textilier. Europeiska kommissionen har föreslagit en omfattande EU-strategi för textilier för att möta dessa utmaningar. Bland annat ska textilsorteringen, återanvändningen och återvinningen öka.

 

Läs mer om Europa minskar avfallet-veckan