Fakta & statistik

2024 EWWR Email Signature EN

Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige. 

Projektveckan Europa minskar avfallet drivs på EU-nivå av ACR+ i Bryssel och 2023 anordnades för 15:e gången och Avfall Sverige vara nationellt ansvarig för Sverige. 2023 års tema var förpackningar – färre förpackningar och ökad materialåtervinning. Varje år arrangeras Europa minskar avfallet under v. 47.

Temat för 2024 blir matavfall.

Nedan finns 2023 års kampanjmaterial för nedladdning, vi uppdaterar med 2024 års material när det blir aktuellt.

Läs mer om Europa minskar avfallet-veckan

Material till Europa minskar avfallet 2023 – även på svenska

Get ready for the EWWR 2023: Q&A Session

Come and join the EWWR coordinator for a Q&A session, during which all the inquiries or issues you might have regarding your involvement in the campaign will be addressed.

Free on line guidning 4 October 16 PM

October Challenge

Join the October #WhyOverPackaging challenge on social media. 

Senast uppdaterad - 2024-04-23