Fakta & statistik

Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet”, European Week for Waste Reduction, är den största kampanjen för att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa och har pågått sedan 2009. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige. Veckan infaller i slutet av november varje år.

2023 kommer veckan gå av stapeln den 18-26 november. 

 

Läs mer om Europa minskar avfallet-veckan

Senast uppdaterad - 2022-12-13