Kontakt

Avfall Sveriges huvudkontor ligger i Malmö, men har även ett kontor i Stockholm.

Adress

Kontakta oss

Övrig information

Fakturaadress: faktura@avfallsverige.se
Organisationsnummer: 556260-8553

Senast uppdaterad - 2023-11-15

Kontakta vår personal

Linn Andersson

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor

Angelika Blom

Angelika Blom

Vik. Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor

Jessica Christensen

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef

Anna Carin Gripwall

Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

Jon Djerf

Jon Djerf

Rådgivare för materialåtervinning, insamling och transport

Asa Hagelin

Åsa Hagelin

Rådgivare för förebyggande och återanvändning

Andrea Hjarne

Andrea Hjärne

Senior miljöjurist, rådgivare juridik ang. förebyggande, farligt avfall, miljöprövning, myndighetsutövning m.m.

Karin Jonsson

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet

Petra Kvist Karlsson

Petra Kvist Carlsson

Utbildningssamordnare

Sven Lundgren

Sven Lundgren

Chefsjurist, rådgivare juridik ang. kommunalt ansvar (inkl. borttransport), avfallsföreskrifter och taxa, avfallsplan, producentansvar, arbetsmiljö, skatter m.m.

Camilla Nilsson

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall

Fredrika Stranne

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar

Katarina Sundberg

Katarina Sundberg

Samhällspolitisk rådgivare

Klas Svensson

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning

Natalie Svensson

Natalie Svensson

Digital kommunikatör, redaktör sopor.nu

Pernilla Svensson

Pernilla Svensson

Utbildningsadministratör

Tina Svensson

Tina Svensson

Ekonomiassistent, fakturering, medlemsregister och prenumerationer

Carolina Tufvesson

Carolina Tufvesson

Assisterande rådgivare

Jenny Westin

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp

Peter Westling

Peter Westling

Ekonomichef och administrativ chef