Rapporter & utveckling

Utveckling

Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. Detta sker genom en utvecklingssatsning som finansieras av Avfall Sveriges kommunala medlemmar.

Utvecklingsprojekt

Satsningen har i grunden en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt. Avfall Sveriges styrelse har tillsatt en särskild kommitté med uppgift att besluta om utvecklingsprojekten. Alla, såväl Avfall Sveriges medlemmar som icke medlemmar, kan söka finansiering för utvecklingsprojekt.

Särskilda satsningar

Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar – tidigare deponering – har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och beslutar om. 

Stipendier

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning, delar Avfall Sverige även ut stipendier för genomförda uppsatser eller examensarbeten.

Projektansökan

Här kan du ladda ner ansökningshandlingar

Beviljade projekt

Senast uppdaterad - 2024-06-14