Aktuellt

Prenumerera

Avfall Sveriges nyhetspaket består av branschtidningen Avfall och Miljö och nyhetsbrevet. Prenumerationen för ett helt år kostar 525 kr för medlemmar och 650 kr för icke medlemmar.

Vi sänker priset för dig som sprider tidningen och nyhetsbrevet i din organisation, till styrelse och nämnder. Från och med den 11:e prenumerationen betalar medlemmar 350 kr/prenumeration, icke medlemmar betalar 420 kr/prenumeration.

Om du vill beställa många exemplar, kontakta info@avfallsverige.se

Medlemmar kan beställa en gratis prenumeration på det digitala nyhetsbrevet: kontakta info@avfallsverige.se


Senast uppdaterad - 2023-06-01

Tina Svensson

KONTAKT

Tina Svensson

Ekonomiassistent, fakturering, medlemsregister och prenumerationer