Utbildningar

Utbildning Banner

Om våra utbildningar

Kompetensutveckling av våra medlemmar är ett av våra viktigaste uppdrag. Vi utbildar årligen ca 2700 deltagare vid ca 40 unika utbildningsaktiviteter. Våra utbildningar kännetecknas av målgruppsanpassad kunskap, kompetenta föreläsare och är en naturlig mötesplats för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan medlemmar. Avfall Sveriges utbildningar är öppna för alla, men medlemmar erbjuds rabatt. 

Utbildningsutbudet tillmötesgår en bred målgrupp inom avfallsbranschen och på olika nivåer, från nybörjare till erfarna inom följande sakområden; förebyggande, kommunikation, avfallslagstiftning, kommunalt ansvar, avfallsinsamling, återvinningscentraler, biologisk återvinning, energiåtervinning samt avfallsanläggningar. 

Utbildningsaktivitet Digitalt Fysiskt Basnivå Grundläggande Fördjupande
E-learningkurs x   x    
Kurs x x   x x
Temadag x x     x
Webbinarie x       x
Konferens x x     x

Senast uppdaterad - 2023-10-19

Jessica Christensen

KONTAKT

Jessica Christiansen

Utbildnings- och utvecklingschef