Nyheter

Välj år:
Förpackningar Alla Mtrlslag

2023-01-27

FTI blir NPA

Förpackningsinsamlingen, FTI, avvecklas vid årsskiftet. I dess ställe bildas Näringslivets Producentansvar, NPS, som kommer att ansöka om att bli en f…

Läs mer
Digitalisering Blockchain

2023-01-24

Utlysning inom digitalisering

Avfall Sverige söker utförare för områdesanalys om digitalisering i avfallsbranschen.

Läs mer
Garden Waste

2023-01-12

Här är nya reglerna om bioavfall

EU-krav innebär att matavfall och trädgårdsavfall inte får läggas i restavfallet från och med 2024. Utsortering blir alltså obligatoriskt. Strax före…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer