Nyheter

Välj år:
Container (1)

2023-03-21

Din roll i det internationella arbetet

I den egna kommunen eller i Ukraina – Avfall Sverige och medlemmarna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering både lokalt och globalt.…

Läs mer
Klimatsiffror

2023-03-16

Nu kan du beräkna avfallets klimatpåverkan

Hur mycket klimatutsläpp kan man undvika genom att förebygga 12 kilo textilavfall, 100 kilo matsvinn eller 2 kilo elektronikavfall? Ja, det kan man en…

Läs mer
Gasspis

2023-03-15

Mer biogas kan få produktionsstöd

EU-kommissionen öppnar för statsstöd till produktion av biogas i anläggningar med en installerad effekt upp till och med 50 000 ton per år, oavsett an…

Läs mer
Biogastankning

2023-03-07

Skattebefrielse för biogas stoppas – men kan räddas på sikt

Ett formaliafel i EU-kommissionens beslut ogiltigförklarar skattebefrielsen av svensk biogas för perioden 2021–2030. Det framgår av en dom den 21 dece…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer
Frukt

2023-02-20

Ny vägledning om förebyggandeinformation

Massor av och tips, goda exempel och handfasta råd präglar Naturvårdsverkets nya vägledning. Här klargörs också vad som krävs för att kommunerna ska a…

Läs mer