Nyheter

Välj år:
Avfallstrenden 2023 (1)

2024-05-28

Positiv avfallstrend: mindre slängs, mer plast till återvinning

Mängden hushållsavfall minskade med 4 procent 2023 jämfört med året innan, och uppgick till totalt drygt 4,5 (4,7) miljoner ton eller 431 (449) kilo p…

Läs mer
Årets Avfallskommun 2024 Kristianstad 2

2024-05-28

Kristianstad är bäst i landet på avfallshantering

Efter tre år på bronsplats tog nu Kristianstad klivet upp på förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 91,5 poäng av 100 möjl…

Läs mer
Site Zero Pressbild

2024-05-27

Kommuner bjuds in till Site Zero

Sorteringsanläggningen för plastförpackningar invigdes i höstas och intresset för att få den är stort. Nu bjuder ägaren Svensk Plaståtervinning in til…

Läs mer
Återvinningsrum Glas

2024-05-27

”Närsorterat” är bäst

För att bättre kunna kommunicera de förändringar kring förpackningsinsamlingen som väntar i många kommuner föreslår Avfall Sverige ett gemensamt begre…

Läs mer
Energiåtervinning Linköping

2024-05-27

Steg mot rättvis fördelning av utsläpp

Avfall Sverige har publicerat en nationell utsläppsfaktor för fossila klimatgaser från energiåtervinning av avfall. Det är ett viktigt steg för att ty…

Läs mer
Båtskrot Båtretur

2024-05-16

Billigare båtskrotning

Nu finns det möjlighet för kommuner att skrota uttjänta fritidsbåtar till subventionerad avgift, meddelar Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer

Andra läste också