Nyheter

Välj år:
Återvinningsgalan

2023-12-01

Byggare blev Årets Förebyggare

Klimatarena Stockholm utsågs vid Återvinningsgalan den 30 november till årets bästa initiativ för att förebygga avfall. De skapar möjligheter att effe…

Läs mer
Avfallshubben

2023-11-28

Dags att koppla upp er mot Avfallshubben

Nu kan kommuner lägga in uppgifter om sina återvinningsstationer till den digitala hjälpen som ska vägleda allmänheten att hitta sin närmaste återvinn…

Läs mer
EU Flagga

2023-11-28

Parlamentet enat om förpackningsfrågan

Europaparlamentet har nu antagit sin ståndpunkt om nya regler för förpackningar. Nu återstår att rådet och parlamentet kan komma överens om det slutli…

Läs mer
Matavfall Frilagd

2023-11-23

Undantag för bioavfallet klara

Nu har Naturvårdsverket publicerat sina föreskrifter om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall…

Läs mer
Möte Hållbart

2023-11-23

Dags att nominera till styret

Nu startar arbetet med att utse nya ledamöter till Avfall Sveriges styrelse och revision. Fram till den 1 februari 2024 kan du nominera de politiker o…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2023-11-16

Dags att söka stöd till biogas från gödsel

Nu har Energimyndigheten öppnat ansökan för aktörer som producerar biogas från stallgödsel.

Läs mer