Aktuellt

Annonsera i Avfall och Miljö

Avfall och Miljö är den enda renodlade svenska avfallstidningen. Det gör den till den främsta kanalen att nå beslutsfattare inom svensk avfallshantering. Vi täcker in alla områden från lagstiftning, administration och projektering till insamling och behandling. 

Tre starka skäl till att annonsera i Avfall och Miljö:
• Medlemstidning – en trovärdig avsändare
• Åtta av tio läser alla eller de flesta nummer
• Engagerade läsare i en utvecklingsinriktad bransch

Utgivningsplan 2022

Nr Annonsbokning Utgivning Tema Event
1 14/1 15/2 Giftfritt  
2 4/3 5/4 Energiåtervinning  
3 29/4 31/5 EU Avfall Sveriges Årsmöte
4 19/8 20/9 Upphandling  
5 14/10 14/11 Materialåtervinning Avfall Sveriges Höstmöte

Annonsprislista och teknisk information

Aom Annonsera 2022

Här hittar du all information för dig som annonsör i tidningen Avfall och Miljö.

Annonsera i Avfall och Miljö 2022
Annonssa Ljare Stefan Jarmo

KONTAKT

Stefan Grevle, Jarmo Hanell

Annonsförsäljare