Utbildningar

Avfall Sveriges återkommande utbildningsaktiviteter

Flera av Avfall Sveriges utbildningsaktiviteter är återkommande. I sammanställningen nedan presenteras vilka dessa är för respektive ämnesområden och när de planeras att arrangeras.

Besök vårt utbildningskalendarium för att se vilka utbildningar som det går att anmäla sig till.

Utbildningsområde Kurs/temadag/webbinarium Nästa utbildningstillfälle  Intervall Antal dagar
Avfallsanläggningar        
Grundkurs avfallsanläggningar Kurs 2024 Vartannat år 2
Vattenbehandling vid avfallsanläggningar Kurs 2025 Varannat år 2
Deponikonstruktioner Kurs Ej klart! Varannat år 2
Biologisk återvinning        
Grundkurs biogas Kurs 2025 Vartannat år 2
Driftotimering av biogasprocessen Kurs 2024 Varannat år 2
Certifiering av biogödsel Kurs/online 2024 Varje år 2
Hållbarhetskriterier för biogas Temadag/online 2024 Varannat år 1
ABP-regelverket och biologisk återvinning Temadag/online 2024 Varannat år

1/2-1

Energiåtervinning      

 

Grundkurs energiåtervinning
Kurs 2024 Varje år

3

Driftskurs energiåtervinning Kurs 2024 Varje år

4

Beacon Internationell konferens 2024 Varannat år

2

Aktuellt inom energiåtervinning Temadag 2024 Varje år

1

Förebyggande      

 

Förebyggande-coach Kurs 2024 Varje år

2

Kommunalt ansvar      

 

Avfall Web Webbinarium 2024 Varje år 

1/2 dag

Taxekonstruktion Kurs 2024 Varje år

2

Grundkurs avfallslagstiftning Kurs 2024 2 ggr/år

2

Miljöprövning av avfallsverksamhet Kurs 2024 1 1/2 års intervall

2

Enskilda avlopp Temadag 2024 Vartannat år

1

Grundkurs avfallsplan Kurs Ej klart! 1 1/2 års intervall

2

Grundkurs avfallsekonomi Kurs/online 2024 Varje år

1

Kommunikation      

 

Kommunikation (olika teman) Temadagar 2024 Varje år

1

Återvinningscentraler      

 

Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC Kurs 2024 2 ggr/år

2

Personal vid ÅVC Kurs 2024 2 ggr/år

2

Senast uppdaterad - 2024-01-22