Fakta & statistik

Certifieringsregler för kompost

Certifierad återvinnings certifieringsregler för kompost återfinns i regelverket SPCR 152 Certifieringsregler för kompost. Regelverket revideras årligen.

Bilaga 1 (tillåtna substrat och tillsats-/processhjälpmedel) har lyfts ur SPCR 152 för att kontinuerligt kunna revideras. Det är därför viktigt att anläggningar kontrollerar att den aktuella versionen av Bilaga 1 används. En övergångstid tillämpas vanligtvis vid borttag av substrat, tillsats- eller processhjälpmedel.

Ansökan om nya substrat, tillsatsmedel och processhjälpmedel

Om en anläggning önskar ta emot substrat, tillsats- eller processhjälpmedel som inte finns angivna i Bilaga 1 ska en ansökan göras.

Ansökan om godkännande för att få ta in nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel görs genom att fylla i Certifierad återvinnings ansökningsformulär. Inkomna ansökningar handläggs av sekretariatet och bereds först av en beredningsgrupp inför beslut av styrgruppen. Beslut fattas av styrgruppen så snabbt som möjligt, dock minst fyra gånger per år i samband med ordinarie styrgruppsmöten.

Styrgruppens beslut på ansökan gäller tillsvidare. Om det inkommer ny information om substratet, tillsats- eller processhjälpmedlet kan beslutet komma att ändras.

Ansökningsformulär med instruktioner beställs från sekretariatet för Certifierad återvinning via epost.

Ansökningsformuläret uppdateras kontinuerligt, kontakta därför alltid sekretariatet inför en ny ansökan så att den senaste versionen används.

Senast uppdaterad - 2024-04-26

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor