Frågor vi driver

Avfall Sverige i samarbete med FN

Svensk avfallshantering är i flera avseenden världsledande och mycket av de kommunala innovationerna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering även i andra länder. Det är ett av skälen till att Avfall Sverige har fått ett unikt uppdrag av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, att stödja den globala utvecklingen av hållbar avfallshantering och avfallsförebyggande. En första del är genomförd, men nu fortsätter samarbetet inom ramen för ett gemensamt samförståndsavtal.

Den första delen var ett pilotprojekt som engagerade kommuner i fyra världsdelar; Tianjin i Kina, fem kommuner i Costa Rica samt Kigali i Rwanda, tillsammans med fem kommuner i Sverige. I projektet kartlades vilka utmaningar de utländska kommunerna står inför och information delgavs kring svenska lösningar för att förbättra avfallshanteringen. Resultatet finns summerade i en rapport.

Under 2022 utvidgades alltså samverkan genom att Avfall Sverige och UNDP tecknade ett samförståndsavtal. Avtalet innebär att flera kommunmedlemmar tillsammans med andra samarbetspartners i Sverige och utomlands kan erbjuda kommuner runt om i världen kunskap och teknisk rådgivning kring infrastruktur, ekonomi, politisk styrning, kommunikation och förvaltning. Läs pressmeddelandet Utökat samarbete mellan FN och Avfall Sverige. 

Ny digital utbildning kring hållbar avfallshantering

Frågan om avfall blir allt viktigare överallt i världen och påverkar vår miljö, samhällen och vår hälsa. Att ta hand om avfall, både genom att förebygga det och hantera det effektivt, är inte bara en ambitiös målsättning utan en nödvändig åtgärd. Genom att införa åtgärder för att minska mängden avfall som produceras och samtidigt återanvända och återvinna de material och produkter som redan finns, kan städer minimera sin lokala och globala miljöpåverkan.

Avfall Sverige har tillsammans med FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Smart City Sweden tagit fram en digital utbildning om hållbar avfallshantering. Kursen ger en grundläggande förståelse för hållbar avfallshantering, med praktiska exempel. Målet är att ge såväl beslutsfattare som yrkesverksamma i branschen i utvecklingsländer, kunskap och verktyg för att arbeta med avfallshantering på ett hållbart sätt och för att minska mängden avfall som uppstår.

Ta del av utbildningen här 

Läs hela pressmeddelandet här

 

Läs rapport om vårt UNDP-projekt

Senast uppdaterad - 2023-10-10