Utbildningskalendarium

Utbildningskalendarium (10)

Välj år:
Csm A7R0429 648Fee8fe9 Fullbokat

2024-03-05

Personal vid ÅVC

Återvinningscentralen är hjärtat i den kommunala avfallshanteringen, och personalen som jobbar där har en viktig roll för att få verksamheten att fungera,…

Läs mer
Logga Lediga platser

2024-03-08

Webbinarium: ABP – insamling och behandling vs avfallsreglerna

Syftet med webinariet är att kortfattat presentera grunderna för animaliska biproduktersförordningen (ABP) med fokus på insamling och behandling.

Läs mer
Avfall Web Lediga platser

2024-03-12

Medlemsrådgivning LIVE: Avfall Web – för dig som vill ha fördjupning!

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för olika ändamål som uppföljning, analys, planering och jämförelser.

Läs mer
Taxekonstruktion Fullbokat

2024-03-19

Taxekonstruktion

Syftet med kursen är att gå igenom grundläggande förutsättningar och principer för taxekonstruktion, taxans olika delar och ge vägledning kring hur man kan…

Läs mer
Energiatervinning Lediga platser

2024-04-15

Driftskurs inom energiåtervinning, fördjupning

Driften av en energiåtervinningsanläggning ställer höga krav på personalens kompetens.

Läs mer
Avfallslagstiftning Fullbokat

2024-04-24

Grundkurs avfallslagstiftning

Kursen tar upp relevant lagstiftning inom och i relation till det kommunala avfallsansvaret

Läs mer
Hantering Farligt Avfall Avc Kommande

2024-05-14

Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC

Avfall Sveriges kurs för ÅVC-personal i hantering av hushållens farliga avfall ska ge deltagarna kunskap och motivation för en säker hantering av hushållen…

Läs mer
Csm Deponi Lakvatten Ba7bafc867 Lediga platser

2024-05-15

Grundkurs avfallsanläggningar

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Även erfarenhetsutbyte och utveckling…

Läs mer
Logga Lediga platser

2024-05-28

Avfall Sveriges årsmöte

Särskilt fokus riktas mot textil, förpackningar och klimat.

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f Kommande

2024-06-03

Driftoptimering av biogasprocessen

Under kursen tittar vi närmare på driftoptimering med fokus på den biologiska processen.

Läs mer

Senast uppdaterad - 2022-10-25