Utbildningskalendarium

Utbildningskalendarium (9)

Välj år:
Csm Banner Kort2 9C7e0315da Lediga platser

2022-10-04

Nordic Biogas Conference

Nordic Biogas Conference 2022 i Linköping. I oktober samlas biogasintresserade från hela världen för att sprida den nordiska modellen för biogasproduktion.

Läs mer
Logga Lediga platser

2022-10-25

Temadagar: Kommunikation – tema Konsumera hållbart

Efteranmälan: 10 % tillägg på avgiften vid fakturering. I oktober kan du se fram emot Avfall Sveriges temadagar om kommunikation. Det blir två dagar för i…

Läs mer
Csm Deponi Lakvatten Ba7bafc867 Få platser kvar

2022-11-08

Grundkurs avfallsanläggningar

Syftet med kursen är att ge en helhetsbild av arbetet och de verksamheter som bedrivs på en modern avfallsanläggning. Även erfarenhetsutbyte och utveckling…

Läs mer
Logga Lediga platser

2022-11-16

Höstmöte: Avfallshanteringens game changers

Vi lever i en spännande tid. Stora utmaningar väntar, men också stora möjligheter. Inom avfallshanteringen ser vi nya lösningar ta form, och många av dem k…

Läs mer
Hantering Farligt Avfall Avc Kommande

2022-11-22

Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC

Avfall Sveriges kurs för ÅVC-personal i hantering av hushållens farliga avfall ska ge deltagarna kunskap och motivation för en säker hantering av hushållen…

Läs mer
Csm Lagstiftning2 395655Efe4 Lediga platser

2022-11-23

Grundkurs avfallsplanering

Den kommunala avfallsplaneringen är av stor betydelse för utvecklingen av avfallshanteringen i Sverige. Avfallshanteringen står också under ständig utveckl…

Läs mer
Csm IMG 4173 5Ceef814b3 Lediga platser

2022-11-29

Grundkurs avfallsekonomi

Arbetar du som avfallsansvarig eller liknande och vill lära dig mer om ekonomi? Eller är du ny ekonom på kommunen och vill fördjupa dig i avfallsekonomi? D…

Läs mer
Avfallslagstiftning Lediga platser

2022-12-01

En effektiv avfallstillsyn

Avfall Sverige lanserar för första gången en kurs som särskilt vänder sig till tillsynsmyndigheterna på miljöområdet.

Läs mer
Csm Biogodsel1 9B965f932f Kommande

2022-12-06

Certifiering av biogödsel

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna kunskap om certifieringssystemet för biogödsel (SPCR 120). Sedan starten 1999 har tillverkare av biogödsel ha…

Läs mer