Utbildningskalendarium

Utbildningskalendarium (13)

Välj år:
Logga Kommande

2023-03-23

Webbinarium: Kommunernas ansvar och roll i framtidens avfallshantering

Avfallshanteringen befinner sig i ständig utveckling. Ibland drivs utvecklingen inifrån branschen medan det andra gånger är förändringar i omvärlden som d…

Läs mer
Pastedgraphic 1 Lediga platser

2023-03-23

Medlemsrådgivning LIVE: Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall – Omlastning

På webbinariet redogörs det för aktuell status när det gäller frågan om omlastning av förpackningsavfall.

Läs mer
Logga Lediga platser

2023-03-30

Temadag: Aktuellt inom energiåtervinning

Förlängd anmälningstid för digitalt deltagande. I norra delen av landet pågår många stora industrisatsningar för att minska koldioxidutsläpp, vilket gör d…

Läs mer
Hand Lediga platser

2023-04-13

Webbinarium: Kommunen som aktör för att få hushållen att förebygga avfall

På webbinarium nummer två i vårens serie har vi fokus på projektet Minska hushållens avfall – forskningsbaserade strategier och åtgärder för kommunen som a…

Läs mer
A7R0415 Ändrad Färg Kommande

2023-04-14

Hot- och konflikthantering på ÅVC

Till återvinningscentralen kommer människor i alla åldrar, yrken och livssituationer. Många går därifrån lika fort som de kom, andra har några frågor och f…

Läs mer
Logga Lediga platser

2023-04-18

Temadag online: Avfallsbränder, emissioner och risker

Den ökade hanteringen av avfall i samhället, inklusive återvinning, innebär olika typer av lagring i väntan på fortsatt hantering.

Läs mer
Avfall Web Lediga platser

2023-04-19

Medlemsrådgivning LIVE: Avfall Web, fördjupning

Stort fokus ligger på den nytta kommunen kan ha av Avfall Web för olika ändamål som uppföljning, analys, planering och jämförelser.

Läs mer
Bioavfall Lediga platser

2023-04-21

Medlemsrådgivning LIVE: Nya regler för bioavfall

Medlemsrådgivningen riktar sig alla Sverige kommuner med anledning av de nya reglerna för separat insamling av biologiskt avfall såsom matavfall, trädgårds…

Läs mer
Energiatervinning Lediga platser

2023-04-24

Driftskurs inom energiåtervinning, fördjupning

Driften av en energiåtervinningsanläggning ställer höga krav på personalens kompetens.

Läs mer
Avfallslagstiftning Fullbokat

2023-04-26

Grundkurs avfallslagstiftning

Kursen tar upp relevant lagstiftning inom och i relation till det kommunala avfallsansvaret

Läs mer

Senast uppdaterad - 2022-10-25