För medlemmar

Bli medlem

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Alla kommuner är medlemmar i Avfall Sverige. Kommunägda bolag välkomnas att ansöka medlemskap som kommunmedlem.  

Företag eller organisation med intresse inom avfallshantering kan ansökan om att bli associerad medlem i Avfall Sverige och ta del av förmåner.  

Som medlem, såväl kommunal som associerad, åtar man sig att verka för Avfall Sveriges vision samt arbeta för Avfall Sveriges ändamål, dvs att tillvarata kommunmedlemmarnas intressen.

Årsmötet 2022 har beslutat om en ny reviderad stadga.

Medlemsavgift för associerade medlemmar

Aktuella årsavgifter för 2024:

Små företag upp till två anställda: 14 700 kr

Företag mellan 3 och 50 anställda: 26 400 kr

Stora företag över 50 anställda: 40 900 kr

Frågor om medlemskap skickas till info@avfallsverige.se eller kontakta kansliet.

Ansöka om medlemskap

För att bli medlem krävs en ansökan, som sedan behandlas av styrelsen. 

Senast uppdaterad - 2024-01-10