Fakta & statistik

Avfallsstatistik

Avfall Sverige tar varje år fram nationell statistik över kommunalt avfall i Sverige. Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och mängder. Statistiken publiceras varje år i rapporten Svensk Avfallshantering.

För statistik på kommun- och länsnivå finns rapporten Kommunalt avfall i siffror.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för avfall. Vartannat år rapporterar Naturvårdsverket Sveriges officiella avfallsstatistik till EU. Den innefattar allt avfall, inklusive kommunalt avfall. Den senaste statistiken avser avfallsmängden 2020.

Vill du veta hur Sverige ligger till jämfört med andra länder i Europa finns mer information under Europeisk avfallsstatistik.

För Avfall Sveriges medlemmar har vi även tagit fram stödmaterial i form av en Powerpointpresentation (innehållande samma grafer som Svensk avfallshantering) och en informationstext som ska hjälpa er i er kommunikation av statistiken.
Ni hittar stödmaterialet här

Avfall Sveriges statistikrapporter

Svensk Avfallshantering 2022

Svensk avfallshantering 2022

I Svensk Avfallshantering publiceras årlig statistik för alla de olika stegen i avfallshierarkin och behandlingsmetoderna. 

Svensk Avfallshantering 2022
Svensk Avfallshantering 2022

Svensk avfallshantering 2022 - kortversion

I denna kortversion av Svensk avfallshantering får du en kortfattad översikt av den årliga statistiken för de olika stegen i avfallshierarkin och behandlingsmetoderna. 

Svensk Avfallshantering 2022 - Kortversion
Hushållsavfall i siffror 2022

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror innehåller avfallsstatistik på läns- och kommunnivå. Statistiken omfattar uppgifter om avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen.

Hushållsavfall i siffror 2022

Senast uppdaterad - 2023-10-10