Fakta & statistik

Avfallsstatistik

Avfall Sverige tar varje år fram nationell statistik över kommunalt avfall i Sverige. Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och mängder. Statistiken publiceras varje år i rapporten Svensk Avfallshantering.

För statistik på kommun- och länsnivå finns rapporten Kommunalt avfall i siffror.
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för avfall. Vartannat år rapporterar Naturvårdsverket Sveriges officiella avfallsstatistik till EU. Den innefattar allt avfall, inklusive kommunalt avfall. Den senaste statistiken avser avfallsmängden 2020.

Vill du veta hur Sverige ligger till jämfört med andra länder i Europa finns mer information under Europeisk avfallsstatistik.

Avfall Sveriges statistikrapporter

Skärmavbild 2022 12 05 Kl. 06.32.46

Kommunalt avfall i siffror

I Kommunalt avfall i siffror presenteras statistik på kommunal- och länsnivå. Rapporten publiceras på hösten. 

Kommunalt Avfall 2021
Svensk Avfallshantering 2021

Svensk avfallshantering 2021

I Svensk Avfallshantering publiceras årlig statistik för alla de olika stegen i avfallshierarkin och behandlingsmetoderna. 

Svensk Avfallshantering 2021
SAH Kort 2021

Svensk avfallshantering - kortversion

I denna kortversion av Svensk avfallshantering får du en kortfattad översikt av den årliga statistiken för de olika stegen i avfallshierarkin och behandlingsmetoderna. 

Svensk Avfallshantering 2021 - kortversion

Senast uppdaterad - 2023-01-30