Fakta & statistik

Information om avfallshantering och återvinning för allmänheten

Sopor.nu

På avfallsportalen sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan:

Miljönär.se

Handla som en Miljönär - bli rik genom att laga, låna och återanvända! Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till hållbar konsumtion.

Senast uppdaterad - 2024-02-20