Fakta & statistik

Behandling på avfallsanläggning

På en modern avfallsanläggning sker fortfarande deponering av avfall men utsortering av material – för bearbetning, till återanvändning och materialåtervinning samt för energiutvinning – är numera en stor del av verksamheten. Anläggningarna utnyttjas också som mellanlager för avfallsbränslen och för avfall som faller under producentansvaret, till exempel papper och glas. På anläggningarna behandlas ofta även biologiskt nedbrytbart avfall och förorenade massor.

Extern rapport om hantering av förorenade jord- och muddringsmassor

Senast uppdaterad - 2022-08-10

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar