Fakta & statistik

Återvinningscentraler

På kommunernas bemannade återvinningscentraler lämnar hushållen själva in sitt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. Det finns runt 600 återvinningscentraler i hela landet och sammantaget får de årligen cirka 26 miljoner besök.

Mängden grovavfall, återbruk och farligt avfall som lämnas till återvinningscentralerna har ökat stadigt de senaste åren. Många kommuner har därför anpassat och moderniserat sina återvinningscentraler På flera håll i landet finns också andra varianter av ÅVC än den klassiska, exempelvis kvartersnära återvinningscentraler, obemannade eller mobila. Särskilt den obemannade har fått ett uppsving de senaste åren, där besökarna får tillträde genom en utbildning och ett besökskort.

I dag har cirka 70 procent av landets återvinningscentraler någon form av mottagning av återbruksmaterial såsom begagnade möbler och textilier, ofta i samarbete med olika hjälporganisationer som säljer eller skänker materialet vidare. Det finns också återvinningscentraler med kretsloppsparker som har en mer utbyggd verksamhet med reparationer och försäljning på plats.

På återvinningscentralerna hanteras också hushållens farliga avfall med de risker det kan innebära när avfallet tas emot, sorteras och transporteras. För att skapa en säker miljö för besökare och personal pågår kontinuerligt arbetsmiljöarbete med riskbedömning, skyddsutrustning och säkra lokaler för att kunna hantera det farliga avfallet.

Inte bara avfallet är farligt på en återvinningscentral. Personalen utsätt för hot och våld från besökare, och återvinningscentralerna drabbas av stölder och inbrott. På de flesta nybyggda större återvinningscentralerna installeras därför olika säkerhetslösningar, till exempel elstängsel eller kameraövervakning. Vissa har vaktbolag och vakthundar på pass under speciellt utsatta tider.

För att öka säkerheten, men också för att få ett funktionellt passersystem och bättre besöksstatistik, har flera kommuner även infört ett bomsystem på återvinningscentralerna. Det är ofta kombinerat med ett besökskort, som ger hushållen rätt till ett visst antal fria besök. Då kan ofta även småföretagare mot avgift använda återvinningscentralerna.

 

Senast uppdaterad - 2024-07-05

Camilla Nilsson

KONTAKT

Camilla Nilsson

Rådgivare för ÅVC, återbruk på ÅVC, insamling av farligt avfall och elavfall