Fakta & statistik

Avfall i Europa

505 kg kommunalt avfall per invånare genererades inom EU under 2020, visar statistik från Eurostat. Det är 4 kg per person mer än 2019 och 38 kg mer än 1995. I hela EU genererades 226 miljoner ton under 2020, en ökning med 1 procent jämfört med 2019.
Andelen materialåtervunnet avfall låg i genomsnitt på 30 procent, 18 procent behandlades genom kompostering eller rötning, 29 procent förbrändes och 23 procent deponerades.
Mest avfall produceras i Danmark, 845 kg per person, medan minst avfall uppkom i Rumänien, 287 kg per invånare.

Eurostats statistik över kommunalt avfall publiceras varje år. Viss skillnad mellan länderna kan förekomma gällande vad som ingår i ”Municipal Waste”. Framöver ska dock alla länder definiera och rapportera kommunalt avfall på samma sätt.

Källa: Eurostat

Läs mer statistik om kommunalt avfall inom EU

Kommunalt avfall inom EU 2020, kg per person

Senast uppdaterad - 2022-07-07