Rapporter & utveckling

Forskningssamarbeten

Utöver utvecklingssatsningen stödjer Avfall Sverige forskning inom avfallsområdet kopplat till universitet, forskningsinstitut m.m. där andra, främst staten, står som finansiärer.

Pågående forskningssamarbeten

Biogas Solutions Research Centre

Biogas Solutions Research Center (BRC) är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet. Läs mer om BRC här

Forskarskolan Futureproof Cities

Bakom forskarskolan står Högskolan i Gävle, Högskolan i dalarna och Mälardalens Universitet. Fokus är hållbar stadsutveckling. Läs mer om Forskarskolan Futureproof Cities 

Bättre avfallshantering med Internet of things

Utvecklingsprojektet, som delfinansieras genom Vinnova, sker i samarbete med VafabMiljö, Mälardalens Universitet samt Avfall Sverige och syftar till att undersöka hur Internet of Things kan bidra till optimering av processer i olika delar av en avfalls- och återvinningsverksamhet. Projektet avses avslutas i januari 2023.

 

Senast uppdaterad - 2023-03-03