Rapporter & utveckling

Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén, som beslutar om projektmedel, sammanträder fyra gånger om året. Cecilia Holmblad, Lunds Renhållningsverk, är ordförande i utvecklingskommittén och Ulf Kullh, Umeå Energi, är vice ordförande. Kommittén består i övrigt av ordförandena i Avfall Sveriges arbetsgrupper samt Avfall Sveriges vd Tony Clark. 

Medlemmar i utvecklingskommittén

Cecilia Holmblad, Lunds Renhållningsverk, ordförande
Ulf Kullh, Umeå Energi, vice ordförande
Johan Karlsvärd, Renhållningen Kristianstad
Peter Nyström, Roslagsvatten
Kjerstin Ekvall, Sysav, Malmö
Andreas Winkler, Nårab, Klippan
Hilda Kramer, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
Agneta Lantto Forsgren, Skellefteå kommun
Christina Bostedt, Uppsala Vatten och Avfall
Tony Clark, Avfall Sverige
Jessica Christansen, Avfall Sverige är sekreterare och Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige är adjungerad. 

Senast uppdaterad - 2024-03-05