Frågor vi driver

Din organisation har en viktig roll i det internationella arbetet

I den egna kommunen eller i Ukraina – Avfall Sverige och medlemmarna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering både lokalt och globalt.

Avfall Sverige har sedan några år tillbaka ett samarbete med UNDP och vi har skapat ett nätverk för att kunna samverka kring internationella projekt inom området avfall och cirkulär ekonomi. Avfall Sverige samverkar just nu med SKR/Salar International för att genom SIDA bistå Ukraina i avfallsfrågor.

Syftet med samverkan är att Avfall Sveriges medlemmar ska kunna arbeta med internationella projekt, utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandra. Detta kan bland annat bidra till att utveckla den egna organisationen eller att skapa nya exportmöjligheter för Sverige, men framför allt kan det bidra till ökad miljö- och klimatnytta lokalt och globalt och därigenom till att nå målen i Agenda 2030.

Intresseanmälan

Anmäl din organisation för framtida medverkan i projekt som samordnas genom Avfall Sverige.

Intresseanmälan: klicka här för att göra en intresseanmälan

Senast uppdaterad - 2023-11-13