Fakta & statistik

Ekonomi och styrmedel

Kommunalt avfall hanteras av såväl kommuner som producenter. Kommunens kostnader tas ut via avfallsavgifter medan producenternas kostnader tas ut som avgift på själva produkten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens avfallsavgifter. Producenterna beslutar själva hur stort avgiften på produkten ska vara.

Kommunala styrmedel

Det finns ett antal styrmedel som kommunen kan använda för att styra avfallshanteringen i önskad riktning:

Senast uppdaterad - 2022-07-06

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp