Rapporter & utveckling

Särskilda satsningar

Arbetsgrupperna för energiåtervinning, biologisk återvinning och avfallsanläggningar har egna utvecklingssatsningar som de själva bekostar och beslutar om.  

Resultatet från projekten inom de särskilda satsningarna presenteras i rapporter på avfallsverige.se, de redovisas också på arbetsgruppsmöten samt på speciella temadagar. 

Energiåtervinning 

Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning etablerade en utvecklingssatsning 1990. Satsningen finansieras av samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar inom Avfall Sveriges arbetsgrupp för energiåtervinning. Fokus för satsningen: 

Kontakta Klas Svensson för mer information. 

Biologisk återvinning 

2006 inrättades en särskild utvecklingssatsning inom området biologisk återvinning. 24 medlemmar, som tillsammans representerar ett 30-tal anläggningar, finansierar gemensamma utvecklingsprojekt. Satsningens fokusområden är: 

Kontakta Linn Andersson för mer information. 

Avfallsanläggningar 

Den speciella satsningen för deponering startade 1997, satsningen har senare breddats till att gälla avfallsanläggningar med deponering. Även här rör det sig om projekt av mer eller mindre driftsmässig karaktär. 28 anläggningar finns med i satsningen.  

Kontakta Fredrika Stranne för mer information. 

Senast uppdaterad - 2022-11-07

Klas Svensson

KONTAKT

Klas Svensson

Rådgivare för energiåtervinning

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne (föräldraledig)

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar