Frågor vi driver

Internationellt Samarbete Banner

Internationellt samarbete

Svensk avfallshantering bidrar till ett hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och miljömässigt och kommunernas roll i det arbetet bidrar till att genomföra Sveriges och EUs miljöpolitik liksom Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål.

Kommunerna står för och har genom tiderna stått för en stor del av utvecklingen inom svensk avfallshantering, alltifrån innovativ miljöteknik till nya arbetsprocesser som utvecklats, ofta genom stöd av Avfall Sverige och i samverkan med näringsliv och akademi.

Avfall Sverige stöttar Ukraina

Sida har beslutat om stöd till Avfall Sverige och Salar International för att stärka avfallshanteringen i Ukraina. Det innebär en möjlighet för Avfall Sveriges medlemmar att delta aktivt.

Läs hela uppropet: stöd Ukrainas avfallshantering

Läs nyheten: Svenska experter i banbrytande avfallsprojekt i Ukraina

Avfall Sverige anställer

Avfall Sverige har nu två platsannonser ute och söker en person till tjänsten som International Program Manager och en person till tjänsten som International Program Coordinator. 

Samarbeten

Avfall Sverige har en viktig roll att företräda medlemmarna internationellt. Det sker bland annat genom en rad organisationer.

Senast uppdaterad - 2024-05-03