För medlemmar

Omlastningsstation

2023-05-26

Avtalsunderlag för omlastningsstationer

Frågan om omlastningsstationer och förpackningsavfall är väldigt aktuell inför 2024. Ett avtal som reglerar de aspekter som inte följer förpackningsfö…

Läs mer
Container (1)

2023-03-23

Din roll i det internationella arbetet

I den egna kommunen eller i Ukraina – Avfall Sverige och medlemmarna kan bidra till utveckling av en hållbar avfallshantering både lokalt och globalt.…

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-03-14

Tre nya rapporter

Vi har nyligen publicerat tre nya rapporter som finns att ta del.

Läs mer
Csm Matavfallspaase Webb 519047E51e

2023-03-09

Vägleder om bioavfallet

Avfall Sverige har uppdaterat och kompletterat sin vägledning om separat insamling av matavfall/bioavfall.

Läs mer
Cykelreparation

2023-05-02

Ett steg närmare rätten att reparera

EU-kommissionen inför nya konsumenträttigheter för enkla och attraktiva reparationer.

Läs mer
Klimatsiffror

2023-03-16

Nu kan du beräkna avfallets klimatpåverkan

Hur mycket klimatutsläpp kan man undvika genom att förebygga 12 kilo textilavfall, 100 kilo matsvinn eller 2 kilo elektronikavfall? Ja, det kan man en…

Läs mer
Matsvinn, Matlåda

2023-02-07

Matsvinnet fortsätter minska

Matsvinnet från hushållen och livsmedelsbutikerna fortsätter att minska, det visar ny statistik från Naturvårdsverket. Flera stora satsningar och en a…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer
Vinnare, från vänster till höger: Åsa Spansk (Brighteco), Maria Blom och Rebecka Komet (Parlametric) samt Anders Nilsson (Brighteco). Jeanette Hartung från Mölndal stad kunde inte delta vid prisutdelningen.

2022-12-07

Mölndal prisad hållbarhetshjälte

Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset som Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards.

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Cewep, Konferens 2023

2023-05-23

Energiåtervinningens roll i klimatarbetet – inbjudan

Den europeiska intresseorganisationen Cewep bjuder in till konferens i Berlin den 14–16 juni kring avfall, energi och klimat.

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Deponigas Dränering, Atleverken

2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Läs mer
SAFF

2022-10-13

Ny rapport: 2022:18 Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Deponier har visats vara en betydande punktkälla för spridning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen). PFAS-ämnen är svårne…

Läs mer
Cykelreparation

2023-05-02

Ett steg närmare rätten att reparera

EU-kommissionen inför nya konsumenträttigheter för enkla och attraktiva reparationer.

Läs mer
Klimatsiffror

2023-03-16

Nu kan du beräkna avfallets klimatpåverkan

Hur mycket klimatutsläpp kan man undvika genom att förebygga 12 kilo textilavfall, 100 kilo matsvinn eller 2 kilo elektronikavfall? Ja, det kan man en…

Läs mer
Matsvinn, Matlåda

2023-02-07

Matsvinnet fortsätter minska

Matsvinnet från hushållen och livsmedelsbutikerna fortsätter att minska, det visar ny statistik från Naturvårdsverket. Flera stora satsningar och en a…

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer
Vinnare, från vänster till höger: Åsa Spansk (Brighteco), Maria Blom och Rebecka Komet (Parlametric) samt Anders Nilsson (Brighteco). Jeanette Hartung från Mölndal stad kunde inte delta vid prisutdelningen.

2022-12-07

Mölndal prisad hållbarhetshjälte

Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset som Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards.

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Mcdonalds

2023-02-22

Stockholms tillsyn får rätt mot McDonald’s

McDonald´s ska sortera ut förpackningsavfall till materialåtervinning. Det framgår av ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, gällande et anta…

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Cewep, Konferens 2023

2023-05-23

Energiåtervinningens roll i klimatarbetet – inbjudan

Den europeiska intresseorganisationen Cewep bjuder in till konferens i Berlin den 14–16 juni kring avfall, energi och klimat.

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Deponigas Dränering, Atleverken

2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Läs mer
SAFF

2022-10-13

Ny rapport: 2022:18 Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Deponier har visats vara en betydande punktkälla för spridning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen). PFAS-ämnen är svårne…

Läs mer

Logga in för att se nyheter