För medlemmar

Csm Matavfallspaase Sopkaerl B67805550e

2022-09-28

Information om kravet på att tillhandahålla system för insamling av matavfall från hushåll

Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Från denna huvudregel finns det grunder del…

Läs mer
Slaggrus

2022-09-15

Ny rapport: 2022:14 Mer hållbart med bättre test av slaggrus

Avfall Sverige har i samarbete med nordiska forskare tagit fram ett förslag till testmetod för klassning av slaggrus, som också inkluderar ekotoxicite…

Läs mer
Biogödsel

2022-09-15

Ny rapport: 2022:17 Utredning kring möjliga förändringar av enhet för gränsvärden inom certifierad återvinning

Projektets syfte var att utreda om och hur en förändrad beräkning av metallinnehållet bör se ut så att beräkningen inte påverkas av hur väl en anläggn…

Läs mer
Csm Guide25 8Bd8277614

2022-05-03

Ny guide om definitionen av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar

Avfall Sverige har nu publicerat en ny guide, nr. 25, om definitionen av kommunalt avfall. Guiden innehåller också vägledning till annat avfall under…

Läs mer
EU Flagga

2022-06-16

Ekodesignförslaget kan bli en gamechanger

Avfall Sverige hyllar EU:s förslag till ekodesignförordning i sitt remissvar. Det har alla förutsättningar att revolutionera såväl produktion som kons…

Läs mer
Csm Matavfallspaase Sopkaerl B67805550e

2022-09-28

Information om kravet på att tillhandahålla system för insamling av matavfall från hushåll

Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Från denna huvudregel finns det grunder del…

Läs mer
Biogödsel

2022-09-15

Ny rapport: 2022:17 Utredning kring möjliga förändringar av enhet för gränsvärden inom certifierad återvinning

Projektets syfte var att utreda om och hur en förändrad beräkning av metallinnehållet bör se ut så att beräkningen inte påverkas av hur väl en anläggn…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2022-05-10

Biogasstödet spikat

Som Avfall Sverige tidigare berättat så föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2022 ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Nu kan vi ko…

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Slaggrus

2022-09-15

Ny rapport: 2022:14 Mer hållbart med bättre test av slaggrus

Avfall Sverige har i samarbete med nordiska forskare tagit fram ett förslag till testmetod för klassning av slaggrus, som också inkluderar ekotoxicite…

Läs mer
Rapport 2022 10

2022-05-09

Bättre nytta av gamla deponier

Det finns många skäl att återbruka sluttäckta deponier. Här finns potential för ökade rekreationsvärden, ekonomiska intäkter, förnybar produktion av e…

Läs mer
EU Flagga

2022-06-16

Ekodesignförslaget kan bli en gamechanger

Avfall Sverige hyllar EU:s förslag till ekodesignförordning i sitt remissvar. Det har alla förutsättningar att revolutionera såväl produktion som kons…

Läs mer
Csm Matavfallspaase Sopkaerl B67805550e

2022-09-28

Information om kravet på att tillhandahålla system för insamling av matavfall från hushåll

Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Från denna huvudregel finns det grunder del…

Läs mer
Biogödsel

2022-09-15

Ny rapport: 2022:17 Utredning kring möjliga förändringar av enhet för gränsvärden inom certifierad återvinning

Projektets syfte var att utreda om och hur en förändrad beräkning av metallinnehållet bör se ut så att beräkningen inte påverkas av hur väl en anläggn…

Läs mer
Csm Biogas A8e69af421

2022-05-10

Biogasstödet spikat

Som Avfall Sverige tidigare berättat så föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2022 ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Nu kan vi ko…

Läs mer
Energiatervinning

2022-10-04

Bra att slopa förbränningsskatten

Avfall Sverige tillstyrker i sitt remissvar förslaget om avskaffandet av en skatt på avfall till förbränning, eftersom skatt på energiåtervinning och…

Läs mer
Biogasreaktor

2022-08-31

Hållbarhet och stabilitet i en orolig tid

Tillgången till stabil, planerbar och reglerbar kraft har blivit än mer akut nu när hela Europa på kort tid behöver ställa om sin energiförsörjning. V…

Läs mer
Slaggrus

2022-09-15

Ny rapport: 2022:14 Mer hållbart med bättre test av slaggrus

Avfall Sverige har i samarbete med nordiska forskare tagit fram ett förslag till testmetod för klassning av slaggrus, som också inkluderar ekotoxicite…

Läs mer
Rapport 2022 10

2022-05-09

Bättre nytta av gamla deponier

Det finns många skäl att återbruka sluttäckta deponier. Här finns potential för ökade rekreationsvärden, ekonomiska intäkter, förnybar produktion av e…

Läs mer

Logga in för att se nyheter