För medlemmar

Sorteringsblad Bild

2023-11-27

Sortera rätt på 33 språk

För att göra det lätt att sortera rätt har vi tagit fram ett sorteringsblad, likt en miniguide, på 33 olika språk.

Läs mer
Förpackningar

2023-10-13

Och återvinnaren är... DU – nu finns kampanjmaterialet för nedladdning

Får vi presentera fru plast, herr metall, fröken kartong och unge herr matavfall. De fyra är bärande delar i Avfall Sveriges kampanj för att öka utsor…

Läs mer
Laptop

2023-09-21

Erfarenhetsutbyte kring rapportering till Naturvårdsverket

Avfall Sverige bjuder in till ett digitalt möte, där några medlemmar berättar om sina erfarenheter kring inmatning av uppgifter om förpackningsavfall…

Läs mer
Omlastningsstation

2023-07-07

Avtalsunderlag för omlastningsstationer - Uppdaterad

Information om arbetet med avtalsunderlag för omlastningsstationer Ett förslag till avtalsunderlag finns framtaget, men det finns en utestående fråga…

Läs mer
25 25 Logga Bakgrund

2023-09-21

Nu ska 25/25-målet utvärderas

Under vecka 40 kommer Avfall Sverige att genomföra en utvärdering av vårt gemensamma 25/25-mål.

Läs mer
Helene Fritzon

2023-09-12

Heléne Frizon (s) får nytt avfallsuppdrag

Europaparlamentets socialdemokrater kommer att ledas av en svensk under arbetet med revisionen av EU:s avfallsdirektiv.

Läs mer
Tvättmaskin Trasig

2023-09-07

Rätten att reparera välkomnas

EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad får med vissa reservationer tummen upp av Avfall Sverige – det medför v…

Läs mer
Plastförpackningar, Hand

2023-10-30

Återvinning kräver anmälan

Sysslar ni med återvinning eller återanvändning av förpackningar från verksamheter? Då ska ni anmäla det till Naturvårdsverket.

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer
Vinnare, från vänster till höger: Åsa Spansk (Brighteco), Maria Blom och Rebecka Komet (Parlametric) samt Anders Nilsson (Brighteco). Jeanette Hartung från Mölndal stad kunde inte delta vid prisutdelningen.

2022-12-07

Mölndal prisad hållbarhetshjälte

Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset som Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards.

Läs mer
Möbler Grovavfall

2023-10-31

Så kan mer återvinnas

Naturvårdsverket har lämnat en skrivelse till Regeringen, med flera förslag om hur mer kommunalt avfall kan materialåtervinnas.

Läs mer
Plastförpackningar, Hand

2023-10-30

Återvinning kräver anmälan

Sysslar ni med återvinning eller återanvändning av förpackningar från verksamheter? Då ska ni anmäla det till Naturvårdsverket.

Läs mer
Circularity GAP Report Denmark

2023-09-06

Danmark är 4 % cirkulärt

The Circularity GAP Report för Danmark visar att landets konsumtion är tre gånger högre än vad som beräknas vara hållbart.

Läs mer
Almedalen 2023

2023-08-01

Därför bränner vi plast

Ett av Avfall Sveriges seminarier under Almedalsveckan fokuserade på hållbar energiutvinning av avfall. Ett fullständigt stopp för plastförbränning är…

Läs mer
Energiåtervinning

2023-06-29

CCS kan bli billigare

Regeringen remitterar idag ett förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid.

Läs mer
Cewep, Konferens 2023

2023-05-23

Energiåtervinningens roll i klimatarbetet – inbjudan

Den europeiska intresseorganisationen Cewep bjuder in till konferens i Berlin den 14–16 juni kring avfall, energi och klimat.

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Deponigas Dränering, Atleverken

2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Läs mer
SAFF

2022-10-13

Ny rapport: 2022:18 Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Deponier har visats vara en betydande punktkälla för spridning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen). PFAS-ämnen är svårne…

Läs mer
25 25 Logga Bakgrund

2023-09-21

Nu ska 25/25-målet utvärderas

Under vecka 40 kommer Avfall Sverige att genomföra en utvärdering av vårt gemensamma 25/25-mål.

Läs mer
Helene Fritzon

2023-09-12

Heléne Frizon (s) får nytt avfallsuppdrag

Europaparlamentets socialdemokrater kommer att ledas av en svensk under arbetet med revisionen av EU:s avfallsdirektiv.

Läs mer
Tvättmaskin Trasig

2023-09-07

Rätten att reparera välkomnas

EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad får med vissa reservationer tummen upp av Avfall Sverige – det medför v…

Läs mer
Plastförpackningar, Hand

2023-10-30

Återvinning kräver anmälan

Sysslar ni med återvinning eller återanvändning av förpackningar från verksamheter? Då ska ni anmäla det till Naturvårdsverket.

Läs mer
Schaktmassor

2023-05-02

Ny vägledning om massor

Naturvårdsverket har nu släpp en vägledning om tolkning av centrala begrepp vid hantering av massor.

Läs mer
Vinnare, från vänster till höger: Åsa Spansk (Brighteco), Maria Blom och Rebecka Komet (Parlametric) samt Anders Nilsson (Brighteco). Jeanette Hartung från Mölndal stad kunde inte delta vid prisutdelningen.

2022-12-07

Mölndal prisad hållbarhetshjälte

Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset som Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards.

Läs mer
Möbler Grovavfall

2023-10-31

Så kan mer återvinnas

Naturvårdsverket har lämnat en skrivelse till Regeringen, med flera förslag om hur mer kommunalt avfall kan materialåtervinnas.

Läs mer
Plastförpackningar, Hand

2023-10-30

Återvinning kräver anmälan

Sysslar ni med återvinning eller återanvändning av förpackningar från verksamheter? Då ska ni anmäla det till Naturvårdsverket.

Läs mer
Circularity GAP Report Denmark

2023-09-06

Danmark är 4 % cirkulärt

The Circularity GAP Report för Danmark visar att landets konsumtion är tre gånger högre än vad som beräknas vara hållbart.

Läs mer
Almedalen 2023

2023-08-01

Därför bränner vi plast

Ett av Avfall Sveriges seminarier under Almedalsveckan fokuserade på hållbar energiutvinning av avfall. Ett fullständigt stopp för plastförbränning är…

Läs mer
Energiåtervinning

2023-06-29

CCS kan bli billigare

Regeringen remitterar idag ett förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid.

Läs mer
Cewep, Konferens 2023

2023-05-23

Energiåtervinningens roll i klimatarbetet – inbjudan

Den europeiska intresseorganisationen Cewep bjuder in till konferens i Berlin den 14–16 juni kring avfall, energi och klimat.

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Deponigas Dränering, Atleverken

2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Läs mer
SAFF

2022-10-13

Ny rapport: 2022:18 Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Deponier har visats vara en betydande punktkälla för spridning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen). PFAS-ämnen är svårne…

Läs mer

Logga in för att se nyheter