För medlemmar

Loggo, Neg Mot Grön

2023-01-12

Reviderad rapport: Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter

Rapporten 2017:1 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter har reviderats. Genom ändring av rapporten 2017:1 görs ett antal nödvändiga ä…

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2023-01-09

PM för krisberedskap reviderad

Avfall Sveriges PM om avfallshantering vid kris samt höjd beredskap har kompletterats.

Läs mer
Loggo, Neg Mot Grön

2022-12-15

Brev tillhörande fakturor

I veckan skickades fakturorna ut för medlemsavgifter för 2023. I detta utskick skulle ett brev följa med som tyvärr föll bort.

Läs mer
Forpacknings Alla Materialslag

2022-11-17

PM Övertagande av ansvar för förpackningsavfall

Advokatfirman Lindahl har utrett vilka lösningar som är möjliga ur ett upphandlingsperspektiv för att göra övergången till kommunalt  ansvar gällande…

Läs mer
Shopping

2022-11-29

Avfallsbovarna kartlagda

Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det framgår av det ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram, där olika grupper själva fått bedöma hur…

Läs mer
Cykelreparation

2022-11-28

Dyrare reparationer dålig idé

Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Vinnare, från vänster till höger: Åsa Spansk (Brighteco), Maria Blom och Rebecka Komet (Parlametric) samt Anders Nilsson (Brighteco). Jeanette Hartung från Mölndal stad kunde inte delta vid prisutdelningen.

2022-12-07

Mölndal prisad hållbarhetshjälte

Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset som Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards.

Läs mer
Cykelreparation

2022-11-28

Dyrare reparationer dålig idé

Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Energiåtervinning

2022-12-15

EU föreslår CCS-intyg

Inför ett intyg som visar att tekniker för att avskilja och lagra koldioxid verkligen bidrar till nettonollutsläpp. Det förslaget kommer från EU-kommi…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Deponigas Dränering, Atleverken

2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Läs mer
SAFF

2022-10-13

Ny rapport: 2022:18 Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Deponier har visats vara en betydande punktkälla för spridning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen). PFAS-ämnen är svårne…

Läs mer
Shopping

2022-11-29

Avfallsbovarna kartlagda

Vi är inte så miljömedvetna som vi tror. Det framgår av det ”avfallsbovsindex” som Avfall Sverige tagit fram, där olika grupper själva fått bedöma hur…

Läs mer
Cykelreparation

2022-11-28

Dyrare reparationer dålig idé

Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

Läs mer
Thumbnail Aretsforebyggare Livsmedelsverket

2022-11-25

Årets förebyggare prisad på Återvinningsgalan

Den 24 november arrangerades Återvinningsgalan av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Avfall Sveriges…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Vinnare, från vänster till höger: Åsa Spansk (Brighteco), Maria Blom och Rebecka Komet (Parlametric) samt Anders Nilsson (Brighteco). Jeanette Hartung från Mölndal stad kunde inte delta vid prisutdelningen.

2022-12-07

Mölndal prisad hållbarhetshjälte

Mölndal stad har tillsammans med Parlametric och Brighteco vunnit priset som Ignite Sustainanble Heroes på Ignite Awards.

Läs mer
Cykelreparation

2022-11-28

Dyrare reparationer dålig idé

Avfall Sverige avstyrker regeringens förslag om höjd mervärdesskatt på vissa reparationer.

Läs mer
Kommunplast

2023-01-09

Systemförändring krävs för cirkulär plasthantering

I söndagens Rapport lyftes ett viktigt problem: svårigheterna att materialåtervinna plast. ”Det är ett systemfel när så stora mängder bra material int…

Läs mer
Plastflaskor

2022-12-01

Här är EU:s förslag till förpackningsförordning

Förpackningar ska kunna återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och framför allt ska de bli färre. Det är budskapet i EU-kommissionens försla…

Läs mer
Plaster

2022-11-24

Färre plaster gör skurken till hjälte

Ett unikt projekt visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebär…

Läs mer
EU Flagga

2022-12-20

Rättvisa villkor i sikte för energiåtervinning

Nu finns ett förslag om översyn av EU:s handel med utsläppsrätter, EU ETS. Det innebär skärpta krav på att minska klimatutsläppen, men också att anläg…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Energiåtervinning

2022-12-15

EU föreslår CCS-intyg

Inför ett intyg som visar att tekniker för att avskilja och lagra koldioxid verkligen bidrar till nettonollutsläpp. Det förslaget kommer från EU-kommi…

Läs mer
Schaktmassor

2022-12-20

Sänkt riktvärde för bly

Det generella riktvärdet för bly för mindre känslig markanvändning, MKM, har sänkts från 400 till 180 mg/kg.

Läs mer
Deponigas Dränering, Atleverken

2022-12-15

Utökade hållbarhetskrav på biogasen

Även små motorer som drivs med biogas omfattas numera av hållbarhetskriterierna.

Läs mer
SAFF

2022-10-13

Ny rapport: 2022:18 Surface active foam fractionation - SAFF, för rening av lakvatten - ett fullskaleförsök

Deponier har visats vara en betydande punktkälla för spridning av PFAS (per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen). PFAS-ämnen är svårne…

Läs mer

Logga in för att se nyheter