Aktuellt

Läs Avfall och Miljö på nätet

Här hittar du såväl senaste som tidigare nummer av Avfall och Miljö.

Aom 5 23

Nr 5 2022: Tema Materialåtervinning

Neste storsatsar på kemisk återvinning

  • Wikström om fega politiker
  • Färre plaster fullt möjligt
  • Inget förpackat i restavfallet
  • Rätt design ger rätt sorterat
  • Miniformat ger megaåtervinning

Ledare: En god grund

Läs hela tidningen
Aom 4 22

Nr 4 2022: Tema Upphandling

Han har receptet på hållbara inköp

  • 2204 tar kommunerna över
  • Biokol får kompetenscentrum
  • Lustgasbehållare exploderar
  • Avfallsmöte på Stockholm+50
  • Första avfallsfria filmen

Ledare: Ett stort steg för avfallshanteringen

Läs hela tidningen
Avfallomiljö 3 22

Nr 3 2022: Tema EU

Jytte Guteland ett draglok i EU:s klimatarbete

• EU:s stora steg mot hållbart
• Miljardvinster för samhället
• Biogas joker för REPowerEU
• Säker insamling av fönster
• Kvinnokraft i Kenya

Ledare: Våra grannar är viktigaste resursen

Läs hela tidningen
Csm Avfallomiljo 2 22 7B7b2ddf64

Nr 2 2022: Tema Energiåtervinning

Dimman lättar, nu siktar de mot CCS

• Deponiskatt ifrågasätts
• Allt fler samlar in frigolit
• Extra lucka ett lyckokast
• Flytande biogas ökar snabbt
• Handel ökar återvinningen

Ledare: Vi lever in en värld där det otänkbara blivit vardag

Läs hela tidningen
Csm Avfallomiljo 1 22 OMSLAG 8488Fd7921

Nr 1 2022: Tema Giftfritt

Syndig lista vapen mot gifter

• Ministerns tankar om avfall
• Småland digitaliserar
• Stora satsningar på biokol
• Vändning för slaggruset
• Bättre mätning av metan

Ledare: Kära Magdalena

Läs hela tidningen
Aom 5 2021

Nr 5 2021: Tema USA

Ambassadören: Jag vill se svenska lösningar i USA

• Klimatutmaningar från NSR
• Två satsar på torr biogödsel
• Bio-CCS en affärsmöjlighet
• Nya kretslopp i Kenya

Ledare: Avfallet är en global angelägenhet

Läs hela tidningen
Aom 4 2021

Nr 4 2021: Tema Cirkulär ekonomi

Hon har återbruk ett steg högre

• UNDP hoppfull om metan
• Vägledning om invasivt
• Så sorteras glasburkar bort
• Finlands nya avfallslag

Ledare: Vår insats i klimatarbetet

Läs hela tidningen
Avfallomiljö 3 2021

Nr 3 2021: Tema Kommunikation

Trollbäck gjorde målen begripliga

• Samtal med miljöministern
• Planer på pyrolys av plast
• PFAS-rening under luppen
• Vätgas en frälsare?
• Kaxiga Bornholm

Ledare: Framgång kräver pragmatism

Läs hela tidningen
Aom 2 21

Nr 2 2021: Tema Nya material och metoder i återvinningen

Återvinning ger Northvolt egen batterigruva

• Oseriösa företag stoppas
• Här sorteras restavfallet
• Restvärme renar vatten
• Hälsosammare biogas
• Waste pickers vill påverka

Ledare: Bakbind inte kommunerna

Läs hela tidningen
Aom 1 21

Nr 1 2021: Tema Hållbar stad

Wetterberg: Jag är kommunkramare

• Returpapper blir kostsant
• Mer textil till återvinning
• Källsorteringens klimatnytta
• Snyggaste miljöstationen
• Linder tecknar ÅVC-livet

Ledare: Ömsom vatten, men vi går åt rätt håll

Läs hela tidningen
Karin Jonsson

KONTAKT

Karin Jönsson

Redaktör Avfall och Miljö samt nyhetsbrevet