För medlemmar

Vanliga frågor och svar som rör förpackningsavfall

Här samlas svaren på några av de viktigaste frågorna Avfall Sverige får, kring kommunernas insamlingsansvar för förpackningsavfall. Sidan fyllas på efter hand som nya frågor dyker upp.  

För mer utförliga svar, se respektive avsnitt här bredvid på hemsidan. 

Förklaring till några av de vanligaste förkortningarna i texterna: 

ÅVS – återvinningsstation 

ÅVC – återvinningscentral 

FNI – fastighetsnära insamling 

PRO – producentansvarsorganisation 

LIP – lättillgänglig insamlingsplats