Fakta & statistik

Styrgruppen för Certifierad återvinning

Styrgruppen för Certifierad återvinning ansvarar för det kontinuerliga utvecklingsarbetet av certifieringssystemet och dess regler. Styrgruppen består av representanter från branschorganisationer, akademin/forskningsinstitut och användare av kompost och biogödsel. Utöver de ordinarie ledamöterna så finns det adjungerade ledamöter som representerar biogas- och/eller komposteringsanläggningar. Även certifieringsorganet (Rise) och berörda myndigheter (Jordbruksverk och Naturvårdsverket) har en stående adjungering. Adjungerade ledamöter har yttranderätt, men inte rösträtt. 

Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger årligen, varav minst ett möte sker fysiskt. Övriga möten sker digitalt. 

Ledamöter i styrgruppen

Sekretariatet ansvarar för att protokollföra styrgruppens möten. 

Stygruppsmöten under våren 2024

Kontakta sekretariatet minst 10 arbetsdagar före mötet om det är någon fråga som ni vill att styrgruppen ska diskutera.

Beslutsordning för Certifierad återvinning

Senast uppdaterad - 2024-02-06

Linn Andersson

KONTAKT

Linn Andersson

Rådgivare för biologisk återvinning och samordnare för biokolfrågor