Fakta & statistik

Hushållsavfall – behandlad och insamlad mängd

Den insamlade och behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter uppgick år 2022 till 4,7 miljoner ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 449 kg hushållsavfall, vilket är en minskning med fem procent i jämförelse med 2021.

28 procent, 1,3 miljoner ton, gick till materialåtervinning inklusive återvinning av konstruktionsmaterial 2022. Det motsvarar 123 kg per person, och är en minskning med fem procent jämfört med 2021.

729 310 ton, 16 procent gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 69 kg per person vilket är en minskning med tre procent jämfört med 2021.

Deponeringen minskade med 6 procent till 76 tusen ton, vilket motsvarar 7 kg per person. Deponering står för 1,6 procent av den totala behandlingen.

Senast uppdaterad - 2023-09-27