Fakta & statistik

Hushållsavfall – behandlad och insamlad mängd

Den insamlade och behandlade mängden hushållsavfall från hushåll och verksamheter uppgick år 2023 till 4,5 miljoner ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 431 kg hushållsavfall, vilket är en minskning med fyra procent i jämförelse med 2022.

687 940 ton, 15 procent gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 65 kg per person vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2022.

Deponeringen minskade med 11 procent till 68 tusen ton, vilket motsvarar 6 kg per person. 

 

Ladda ner hela avfallstrenden

Ladda ner hela avfallstrenden på engelska

Senast uppdaterad - 2024-07-05