svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Höjd gräns för direktupphandling

Från den 1 januari höjs gränsen för direktupphandling inom ramen för LOU till 615 312 SEK. Då justeras också tröskelvärdena.

Riksdagsbeslut om skatt på avfallsförbränning

Riksdagen fattade igår beslut om att genomföra den skatt på avfallsförbränning som regeringen och samarbetspartierna C och L har föreslagit. Skatten kommer att införas redan 1 april 2020.

Oklar statistik för returpappret - debatt i DN

Sedan flera år saknas nationell statistik för återvinning av returpapper. Ändå lutar sig producenterna mot påstått hög återvinning för att kunna behålla nuvarande insamlingssystem.

Välkommen till Avfall Sveriges medlemsdagar

Avfall Sverige möter upp medlemmarna på en turné från söder till norr under vecka 5 och 6. Vi kommer att erbjuda matnyttig information i aktuella frågor, såväl om föreningens verksamhet som aktuella omvärldsfrågor. Det kommer också att finnas tid för dialog, diskussioner och...

kläder

Fler vill lappa och laga, köpa second hand och hyra kläder

Jämfört med förra året har andelen svenskar som kan tänka sig att lappa och laga sina kläder ökat. Fler kan tänka sig att hyra kläder och att köpa mindre mängder textilier. Fler anger att de köper begagnade kläder. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket genomfört.

Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Kommuner får inte bekosta insamling av förpackningar

Från 2021 får en kommun inte längre samla in förpackningar eller tidningar annat än på uppdrag av producenterna. Om en kommun åtar sig uppdraget krävs full kostnadstäckning – insamlingen får inte finansieras via avfallstaxan.

Många förslag för säkrare kemikaliehantering

Kemikalieutredningen föreslår elva förändringar för att stärka lagstiftningen och öka kunskapen om kemikaliers effekter, i synnerhet kring blandningar av olika ämnen. Det kan även gynna avfallshanteringen.

Europa minskar avfallet – igen

I morgon, lördagen den 16 november, går startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 16 och 24 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i...

Avfall Sveriges höstmöte: Fossilfritt och hållbart är möjligt

Det är möjligt att skapa ett samhälle som är både koldioxidneutralt och resurseffektivt. Det menade flera föreläsare vid Avfall Sveriges höstmöte. Men frågan är om lag­stift­arna och medborgarna kommer att hänga med i den positiva utveckling som påbörjats.

soptunnor på rad

Samråd med förhinder

Mitt under pågående samråd med kommunerna angående den nya bostadsnära insamlingen väljer Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, att gå ut med ett märkligt budskap. Förordningstexten ifrågasätts och kommuner utmålas som giriga affärsmän.


Skriv ut:

Datum