tangentbord dator

Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

Kemikalieinspektionen meddelar att effekterna av kemikalieskatten på elektronik nu ska undersökas. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Förenklad vägledning kring förpackningar och returpapper

För att hjälpa kommuner och insamlingsföretag i arbetet med bostadsnära insamling har nu Naturvårdsverket kommit ut med en förenklad vägledning kring förpackningar och returpapper.

Lagrådet skeptiskt till förbränningsskatt

Lagrådet, som granskar nya lagar, har lämnat en ovanligt omfattande kommentar till regeringens förslag till skatt på avfallsförbränning.

Riksdagshuset Stockholm

Så ska avfallsdirektiven införlivas

Regeringen har presenterat en PM om hur EU:s avfallsdirektiv ska genomföras i Sverige. Bland annat föreslås verksamheter själv kunna välja hantering av sådant avfall som idag faller under kommunens ansvar.

Missa inte Höstmötet 12-13 november

Den cirkulära ekonomin växlar upp – vilken roll ska kommunerna ta och hur kan de arbeta på ett mer klimatsmart sätt? Utvecklingen och strävan efter fossilfrihet kommer att påverka hela avfallsbranschen, allt från kommunala förvaltningar till avfallsanläggningar och energibolag.

förpackningar av plast

Kommentar inslag i Ekot om plastförpackningar, 3 okt 2019

På Ekot i Sveriges Radio idag, 3 oktober, lyfter man frågan om andelen plastförpackningar som materialåtervinns.

Riksdagshuset Stockholm

Regeringen vill justera miljöbalken

Regeringen vill uppdatera miljöbalken så att svensk lagstiftning bättre följer EU:s avfallsdirektiv.

Användningen av biogas ökar kraftigt

Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli...

Klimatklivet - ansökan öppen

Ansökningsperioden för denna omgång av Klimatklivet är öppen 24 september till 23 oktober. Även fortsättningsvis kommer Klimatklivet bevilja stöd till biogasanläggningar.

Nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö

Temat för Avfall och Miljö nummer 4 är Fastighetsnära insamling. Läs också om rekrytering, rapport från årsmötet och en massa korta matnyttiga nyheter!


Skriv ut:

Datum