Missa inte att anmäla dig till årsmötet!

Den 1-2 juni är det dags för vårt digitala årsmöte. Det blir två dagar fulla med högaktuella ämnen, inspiration och möjlighet att besöka vår populära utställning. 

Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor,...

Fallet McDonalds visar hur frival fungerar

Avfall Sverige har lämnat ett expertyttrande i ett rättsfall mellan tillsynsmyndigheten i Ystad och en McDonalds-restaurang. De har lämnat förpackningsavfall till förbränning, även sådant som kunderna har sorterat separat.

Avfall Sverige söker lösningar för returpappret

Avfall Sverige har undersökt olika alternativ för att underlätta kommunernas kommande ansvar för insamling av returpapper. Ett övertagande av Pressretur har undersökts, men är inte möjligt. Istället diskuteras nu möjligheten att låta kommunerna använda återvinningsstationerna...

Ensidigt fokus på rötning i etappmålet för matavfall

Det är bara matavfall som lämnas till rötning som kommer att räknas in i det nya etappmål som regeringen beslutade om i januari. Det framgår av ett förtydligande från Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Taxonomin kan stoppa biogasfordon

EU-kommissionen har nu enats om taxonomin, de riktlinjer som ska vägleda gröna investeringar. Bland annat föreslås krav på nollutsläpp för alla bilar, vilket i praktiken innebär att biogas som fordonsbränsle utesluts. Det är ett beslut som kan få långtgående konsekvenser för...

Från Avfall & Miljö: Återvinning ger Northvolt egen gruva

Häften av de råvaror som behövs för batteritillverkningen i Skellefteå kommer att levereras från den egna anläggningen. Under 2022 kör de nämligen igång världens effektivaste återvinning av litiumbatterier.

Riksdagshuset Stockholm

De ska ta fram klimateffektiva styrmedel

Inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen har regeringen inlett arbetet för att ta fram förslag till styrmedel och andra åtgärder som kan bidra till näringslivets klimatomställning. Bland annat ska det undersökas hur avfallssektorn kan bidra.

Tio punkter för ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat årets rapport till regeringen med förslag kring hur näringsliv, stat och offentlighet bör agera för att skapa ett mer hållbart Sverige.

Klimatfokus i vårens budget

På torsdag den 15 april lämnar regeringen 2021 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget till riksdagen. Ett av förslagen är att stärka det lokala och regionala miljö- och klimatarbetet. Minskad nedskräpning nämns särskilt.


Skriv ut:

Datum