Datum

Remissvar på nationella avfallsplanen

Avfall Sverige har lämnat svar på Naturvårdsverkets remiss av förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program för åren 2018-2023.

EU:s plaststrategi en besvikelse för många

EU-kommissionen har nu lagt fram sin "plaststrategi". Men den blev en besvikelse för många, bland andra den svenska EU-parlamentsledamoten Jytte Guteland (bilden).

Vi närmar oss matavfallsmålet

Naturvårdsverket har presenterat en uppföljning av etappmålet om mat­­avfall. Den visar att vi närmar oss målet men insatser behövs fortfarande.

Fortsatta utredningar om plast

Regeringen beslutade dagarna före jul om myndigheternas regleringsbrev för 2018. Plast och nedskräpning är fortfarande stora frågor.

Fler väljer bort plastkassen

Hälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar.

Deponering ska minska kraftigt i EU till 2035

Den 18 december nådde det estniska ordförandeskapet en preliminär överenskommelse med Europaparlamentets företrädare om förslag till ny avfallslagstiftning och det cirkulära paketet.

Regeringen utreder biogasens framtid

Konkurrensen med importerad biogas riskerar slå ut svensk biogasproduktion. Regeringen ska nu utreda biogasens framtid.

Årlig uppräkning av avfallsskatten

Riksdagen har beslutat om årlig uppräkning av avfallsskatten från 2019 och efterföljande kalenderår.

Flertalet aktörer avvisar skatt på förbränning

Det var samstämmighet i alla led under Avfall Sveriges temadag den 4 december om utredningens slutbetänkande ”Brännheta skatter”. Regeringens tillsatta utredare, Petter Classon och hans kansli lämnade sitt slutbetänkande den 1 november i år.

Problem för svensk biogasproduktion

Sveriges Radio har uppmärksammat problemen för den svenska biogasen. I ett inslag intervjuas Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist och han kommenterar branschens stora oro: "Den yttersta konsekvensen blir att man helt enkelt inte kan använda den svenska biogasen på ett bra sätt. Den...