Årets första nummer av Avfall och Miljö

Årets första Avfall och Miljö har tema digitalisering. Du kan också läsa om biogas, framtidens sophämtare och om den nya anläggningen Högbytorp.

Ny strategi för farliga ämnen

Den 12 februari lämnade Kemikalieinspektionen över ett förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen.

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2-3 juni!

Avfall Sveriges årsmöte, avfallsbranschens största mötesplats, bjuder i år in till Malmö, pärlan i Öresundsregionen. Avfallsbranschens roll i samhällsplaneringen, för utvecklingen av en cirkulär ekonomi och för att nå de globala hållbarhetsmålen är frågor som kommer att...

Ny chans att söka medel från Klimatklivet

En ny ansökningsomgång till Klimatklivet har nu öppnad. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

tangentbord dator

Dags att lämna statistik i Avfall Web

Nu har Avfall Web öppnat för registrering av 2019 års avfallsstatistik. Fram till den 15 april går det bra att mata in era siffror.

Avfall Sverige söker ansvarig för Public Affairs

Avfall Sverige söker nu en ny ansvarig för Public Affairs. Rollen innebär att bevaka och driva aktuella frågor inom politik och samhällsutveckling som berör Avfall Sverige.

Avfall Sverige välkomnar storsatsning på förbättrad återvinning

Avfall Sverige välkomnar Förpacknings- och tidningsinsamlingens, FTI, besked om att införa fastighetsnära insamling av förpackningar i landets alla kommuner, med start 2021.

Sörab blev Årets förebyggare

Återvinningsgalan samlade i januari inspiratörer från hela avfallsbranschen, och många priser delades ut. Avfall Sveriges pris ”Årets förebyggare” gick till Returpunkten Sörab – en central återbruks- och återvinningsverksamhet i Sundbyberg.

Nya beräkningar visar faktisk återvinning

Avfall Sverige har, med hjälp av konsultföretaget Profu uppdaterat schablonvärden för beräkning av faktisk materialåtervinning. Plasten korrigeras ned kraftigt jämfört med tidigare studie.

Glesbygd kan slippa samla in matavfall

I höstas presenterade regeringen sitt förslag till implementering av EU:s reviderade avfallsdirektiv i svensk lagstiftning. Genom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter tas nästa steg.


Skriv ut:

Datum