Andrea i referensgrupp för att stoppa brottslighet

Avfall Sveriges seniorjurist Andrea Hjärne kommer att ingå i Naturvårdsverkets referensgrupp med uppdrag att förstärka insatserna mot brottslighet inom avfallsområdet. Hon efterlyser nu input från medlemmarna. 
 
Referensgruppen ska bistå i arbetet att ta fram en lägesbild över typ och omfattning av avfallsbrottslighet, och därefter ge förslag till åtgärder.  
 
– Turerna kring Think Pink och dumpningen av svart massa från batteriåtervinning var upprinnelsen till det här uppdraget. Media rapporterar också om liknande fall med bolagsmålvakter och förstörd bokföring. Jag är övertygad om att vi kan stoppa den här typen av brottslighet, men vi måste hitta smarta sätt som inte sätter krokben på seriösa aktörer, säger Andrea Hjärne.  
 
Hon hoppas att Avfall Sveriges medlemmar ska dela med sig av sina erfarenheter. 
 
– Våra medlemmar ser vad som kommer in till deras anläggningar. Genom arbetet med avfallsplanerna och annat samarbete förvaltningar emellan kan kommunerna också ha fått en uppfattning om var det byggs eller rivs, huruvida byggherrarnas kontrollplaner följs upp, vilka mängder som borde finnas i omlopp, hur tillsynen och lagstiftningen fungerar och var de största riskerna finns. Jag vill veta vilka tecken de sett på ekonomisk eller organiserad brottslighet och få tips på vad som bör göras för att få stopp på det utan att den administrativa bördan ökar för de som sköter sig. 
 
Ett stort antal myndigheter är involverade i regeringsuppdrag Ordning och reda i avfallshanteringen, där Naturvårdsverket har en samordnande roll. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2022. 
 
Kontakta Andrea Hjärne via e-post andrea.hjarne@remove-this.avfallsverige.remove-this.se  

Läs mer om uppdraget 


Skriv ut:

Datum