Avfall Sverige bjuder in till seminarium på den globala miljökonferensen Stockholm+50

Som en av ett fåtal beviljade event håller Avfall Sverige i ett av arrangemangen under jubileumsmötet Stockholm+50, tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och den internationella avfallsorganisationen Iswa. Det blir ett event för att diskutera hållbara lösningar för avfallshanteringen. 

1972 hölls FN:s första miljökonferens, med Stockholm som värd. 50-årsjubileumet Stockholm+50 den 2–3 juni uppmärksammas med ett nytt stort miljömöte, som ska bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

På Avfall Sveriges seminarium kommer det bland annat att presenteras innovativa lösningar för att minska plastavfallet, och det blir rundabordssamtal om utmaningar och möjligheter för den lokala avfallshanteringen med borgmästare från Sierra Leone, Maurititus, Maldiverna, Costa Rica och Sverige, liksom med SIDA.

– Det är hedrande att vi har getts möjlighet att aktivt bidra till Stockholm+50-programmet – vi valdes ut bland hundratals sökande organisationer. Tillsammans med samarbetspartners från fyra världsdelar hoppas jag att vi kan inspirera fler att ta de nödvändiga stegen mot en mer hållbar avfallshantering, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Välkomna att ta del av eventet online, 2 juni kl 11.30–12.45. För mer information om programmet och länk, klicka här


Skriv ut:

Datum