Avfall Sveriges expert deltar i elektronikutredningen

Britta Moutakis kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om eventuell pant på småelektronik.

Utredningen ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, till exempel mobiler och läsplattor, kan se ut, men ska också presentera alternativa lösningar. Vidare ska befintliga flöden av småelektronik kartläggas. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Britta Moutakis, rådgivare på Avfall Sverige, har utsetts av regeringen att delta som expert i utredningen, den enda som representerar kommunerna. Britta har mångårig erfarenhet av avfallsbranschen och särskilt vad gäller insamling av farligt avfall och elavfall.

– Det är förstås bra om mer kan återvinnas, eller ännu hellre återanvändas. Men en pant ställer stora krav på efterföljande steg i insamlingen och hanteringen därefter. Det är också viktigt att en eventuell pant utformas så att den inte bidrar till ökad risk för stölder av el-avfall på återvinningscentraler, kommenterar Britta Moutakis.

Utredare blir Gunnar Fredriksson, som tidigare bland annat arbetat på Sveriges kommuner och regioner, Naturvårdsverket och som konsult. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Du är välkommen att kontakta Britta Moutakis med inspel till utredningen, britta.moutakis@avfallsverige.se
 


Skriv ut:

Datum