tangentbord dator

Avfall Web är nu öppet för inmatning

Dags att mata in 2021 års avfallssiffror. Bland året nyheter märks bland annat nya indata för utförare/aktör för behandling av matavfall och restavfall. 

Sedan tidigare finns motsvarande uppgifter för uppföljning av entreprenörer inom insamling av mat- och restavfall. I värderingsrapporten införs nyckeltal för faktisk materialåtervinning som möjliggör uppföljning av nya etappmålet. Några värderingsgränser justeras. 

Ny skyldighet att rapportera kommunalt avfall
Alla kommuner ska enligt avfallsförordningen 7 kap 1§ senast den 30 juni årligen lämna uppgifter om kommunalt avfall till Naturvårdsverket.  Genom samarbete med Naturvårdsverket får Avfall Web användas för denna rapportering. I Avfall Web är dock sista inmatningstillfälle 15 april. Alla obligatoriska uppgifter är markerade med en röd stjärna. Dessa uppgifter sammanställs i en särskild rapport som kan vara bra att kommunicera med kommunen, särskilt om inmatningen sker av kommunalt avfallsbolag. 

Dynamiska rapporter
Nu lanserar Avfall Sverige nya funktioner i Avfall Web som gör det lättare att analysera och visualisera avfallsdata. Via diagram, kartor och tabeller visas statistiken på ett mer attraktivt och användarvänligt sätt. Det ger snabbare överblick på nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. De finns tillgängliga under Rapporter/BI-rapporter efter att du loggat in i Avfall Web. 

  • Avfallsindikatorer
  • Avfallstaxa
  • FNI förpackningar
  • Klimatpåverkan: utfall resp. prognos
  • Mat- och restavfall, inkl. Avfall Sveriges 25/25-mål
  • Värderingsrapport

Importfunktion
I syfte att förenkla inmatningen i Avfall Web finns sedan några år tillbaka en funktion för att importera data från andra system. Till exempel nyttjas den för rapportering av Hållbarhetskritierier inom Biogasanläggning. Motsvarande funktion finns för import av plockanalysdata. På Avfall Sveriges hemsida finns ett särskilt protokoll som är förberett för att sedan kunna importeras till AvfallWeb. 

Inloggning sker via www.avfallweb.se 

Kurs Avfall Web
Avfall Sverige erbjuder två digitala kurser under våren. En för nybörjare och en med fördjupning om hur du kan använda Avfall Web. Läs mer och anmäl dig 

Naturvårdsverket information inför lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Har du frågor om inloggning eller registrering och användning av Avfall Web kontakta Jenny Westin, 040-35 66 15 eller jenny.westin@remove-this.avfallsverige.remove-this.se  


Skriv ut:

Datum