biogasreaktor

Genom biogasproduktionen blir avfall och restprodukter värdefulla resurser i ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Dags att söka biogasstöd

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till biogasstöd för 2021. Senast den 15 mars ska ansökan vara inne.

Stödet kommer att betalas ut som ett förskott under 2021 för den beräknade produktionen under 1 april–31 december. Eftersom den förra perioden avslutades vid årsskiftet utgår inget stöd för årets tre första månader. Enbart gas som uppgraderas till fordonsgas kan beviljas stöd.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats 
 


Skriv ut:

Datum