EU-flaggan

EU-domstolen förtydligar Hamburgsamarbeten

Det är möjligt för kommuner och regioner att samarbeta kring viss stödverksamhet efter en dom gällande så kallade Hamburgsamarbeten.

Hamburgsamarbeten är ett av två områden som reglerar undantag från upphandlingslagstiftningen. Medan de så kallade Teckalkriterierna berör intern upphandling gäller Hamburgsamarbeten upphandling mellan upphandlande myndigheter.

I domen konstaterar EU-domstolen att Hamburgsamarbeten inte behöver avse offentliga tjänster som sådana. Samarbetet kan avse underordnad verksamhet om samarbetet bidrar till att offentliga tjänster faktiskt utförs.

Domen innebär enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ett förtydligande. 

– Domen är viktig men väcker samtidigt följdfrågor. Den innebär att det inte är uteslutet för kommuner och regioner att samarbeta kring stödverksamhet, inklusive administrativa tjänster, utan föregående konkurrensutsättning. Samarbetet ska samtidigt syfta till gemensam måluppfyllelse, och en fråga är på vilken nivå man kan sätta det målet. EU-domen handlar om räddningstjänst, säger Magnus Ljung, jurist vid SKR. 

Trots domen måste samtliga villkor enligt 3 kap 17–18 §§ LOU uppfyllas. Det som sägs i proposition 2015/16:195 om nytt regelverk för upphandling – att Hamburgsamarbeten inte kan omfatta administrativa tjänster – är dock enligt SKR inte längre relevant.
 


Skriv ut:

Datum