Riksdagshuset Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Förlängt stöd till biogas i cirkulär budgetsatsning

Regeringen har presenterat delar av höstens budgetproposition för 2021. Totalt nära 10 miljarder kronor satsas på miljö och klimat.

Biträdande finansminister Per Bolund beskrev budgeten som ”en grön rivstart för både den svenska ekonomin och för klimatomställningen”. 

Produktionsstödet till biogasen förlängs tillfälligt; 200 miljoner avsätts under 2021 för detta ändamål. Vidare ska Energimyndigheten utreda behovet av styrmedel för att främja den inhemska produktionen av biodrivmedel, eftersom 85 procent idag importeras. 

– Det är en lättnad att produktionsstödet förlängs, även om summan minskar trots att gasproduktionen ökar. Äntligen har regeringen också insett behovet av att skydda svenska biodrivmedel. På bara fem år har importen av biogas gått från i princip 0 till 50 procent, trots outnyttjad inhemsk gas. Regeringen lovar återkomma kring förslagen i biogasmarknadsutredningen, vilket vi välkomnar. Men långsiktigt är det samma oklara läge som för ett år sedan, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

Industriklivet, som stöttar industrins omställning till nollutsläpp, breddas, bland annat för att kunna omfatta biodrivmedel men även plastreturraffinaderier och återvinningsanläggningar. Det förstärks samtidigt med 150 miljoner till knappt 750 miljoner kronor. Ett kommande driftstöd inom Industriklivet aviseras också för avskiljning och lagring av koldioxid från biogent ursprung (bio-CCS), vilket bör kunna om fatta biokol; 50 miljoner kronor avsätts för 2022 och 200 miljoner kronor för 2023. 

Även det lokala investeringsstödet Klimatklivet tillförs 100 miljoner kronor under 2021 och samtidigt förlängs satsningen fram till 2026.

Cirkulär ekonomi blir alltmer framträdande i regeringens arbete, med fokus på näringslivets affärsmodeller och innovationer. Det finns också en allmän post på 10 miljoner kronor till Naturvårdsverket för att driva på arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi, men det framgår inte helt tydligt vad detta uppdrag innebär.

Bland övriga satsningar kan noteras följande:

  • Kommunerna kompenseras med 12,5 miljoner kronor för de kostnader som uppstår till följd av de nya uppgifterna inom statistik på avfallsområdet. Naturvårdsverket ges 10 miljoner kronor för att få systemet för statistik och spårbarhet på plats – detta ges alltså till ett system där verksamheter förväntas börja rapportera in den 1 november. 
  • Kemikalieinspektionen får 25 miljoner kronor för 2021 och 2022 för en särskild satsning på att varor och produkter ska vara giftfria från början.
  • Återvinningen av metaller ur exempelvis slagg och avfall ska öka, så kallad sekundär utvinning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket föreslås få 25 miljoner kronor under 2021 och 2022 för att bland annat kartlägga området men också utveckla statistik och spårbarhet.

Läs mer på regeringens hemsida.


Skriv ut:

Datum