Foto: Roee Dori

Foto: Roee Dori

Höstmöte visade utvecklingskraft

Avfall Sveriges höstkonferens gav många exempel på det arbete som pågår för att vässa avfallshanteringen och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Riktstjärnorna är ett hållbart klimat och ökad återvinning, och budskapet var tydligt: vi kan nå målen.

Tony Clark, Avfall Sveriges vd, inledde med en personlig reflektion om branschen:

– Det som är glädjande är att man inte sitter och håller på innovationer, man delar gärna med sig, detta är ett power house of innovation!

Det kan behövas, för vi står inför stora utmaningar. Vanya Veras, vd för kommunernas europeiska samarbetsorganisation MWE, gladdes åt den antagna planen för cirkulär ekonomi, men den räcker inte. Även om alla planer genomförs når vi en temperaturökning på 2,4° C, konstaterade hon. Men hon ser också nya positiva förändringar kring ekodesign, separat insamling av matavfall och återvinning av metan.

– Vi kan lösa det, allt är möjligt om vi bestämmer oss för det, sade Vanya Veras.

Många lösningar för plast

Jenny Westin från Avfall Sverige kunde konstatera att vi idag har en bra bit kvar till de återvinningsmål som satts upp. 2035 ska 65 procent av det kommunala avfallet återvinnas till nytt material, men vi går åt rätt håll. 2020 nådde Sverige nästan 53 procent.

Särskilt tufft kan det bli att nå målet för plastförpackningar, som ska öka från 15 till 55 procent. Det innebär att 95 procent av plastförpackningarna måste vara återvinningsbara och att 80 procent av dem samlas in, förklarade Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning. Han var ändå positiv:

– Om något land kan göra det är det Sverige, sade han.

På Mattias Philipssons önskelista till kommunerna stod fler anläggningar för eftersortering av restavfall samt lagstiftning som förhindrar förbränning av plast och linjär återvinning – till exempel till järnvägsslipers, som i sin tur inte kan materialåtervinnas.

I sin nya anläggning, som nu byggs, kommer Svensk Plaståtervinning att kunna ta emot alla Sveriges plastförpackningar. 

Byggt har också van Werven gjort. I somras invigde de kompletterande delar som gör det möjligt att producera plastgranulat, färdigt att stoppa in i nya plastprodukter. Helst vill de bygga än mer, för att kunna ta emot mer kommunplast, allt samlat kring lilla Sexdrega söder om Borås.

– Beräkningar visar att vi kan transportera plast 400 mil och ändå vara klimatpositiva. Tack och lov är det inte så långt till Sexdrega, sade platschefen Frank Gustafsson.

På Borealis i Stenungsund kommer planerna på kemisk plaståtervinning allt närmare. Exakt vad de kommer att kunna tas emot är inte klart än, men vd Anders Fröberg lovade hög renhet i den pyrolysolja som processen genererar, den kommer att kunna bli insatsvara till såväl matförpackningar som medicinprodukter i plast.

För energiåtervinningen är plasten ett stort problem. Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige, hänvisade till rapporter som visar att oljeindustrin nu gör enorma investeringar för att producera ännu mer plast. Det kommer bli nödvändigt att satsa på eftersortering av restavfall och på CCS för att nå målet om en koldioxidneutral energiåtervinning av avfall. 

Dialog med politiker

Beslutsfattarna har större möjligheter att agera, och därför måste de också bli varse de svårigheter som avfallshanteringen tampas med. Katarina Sundberg och Andrea Hjärne från Avfall Sverige beskrev de många frågor som de nu försöker få EU och regeringen att agera kring, allt från kvotplikt och utsläppshandeln till produktpass och avfallsbrottslighet. 

Allt fler medlemmar jobbar nu också med sådana frågor. Den nya verksamhetsgruppen för Public Affairs presenterades av ordföranden Gunilla Carlsson, Sysav. Syftet med gruppen är att kartlägga och föreslå kommunikationsvägar, identifiera viktiga påverkansfrågor och verka för en bättre förståelse för beslutskedjor. Omvärldsbevakning och att bjuda in lokala och nationella politiker till studiebesök är två viktiga ingredienser i deras verksamhet.

– Det är ett långsiktigt arbete. Ett engångsbesök eller engångskontakt löser inte problemet. Det handlar om att bygga upp en kontakt, att man kan finnas tillgänglig för att ställa frågor, sade Gunilla Carlsson.

En av deltagarna i gruppen, Johan Böök, public affairs manager vid Tekniska verken i Linköping, tipsade om ett bra diskussionsämne:

– Är det något som väcker intresse och engagemang hos våra besökare är det resultat av våra plockanalyser. Det är ett väldigt bra sätt att få igång en engagerad debatt. Då blir det tydligt vad vi måste göra mer av.

Läs mer om höstmötet i nästa nummer av Avfall och Miljö, som kommer den 15 februari.
 


Skriv ut:

Datum