Kommenterar till TMR:s nya bostadsnära tjänst

Producentansvarsorganisationen TMR planerar att erbjuda hushåll gratis hämtning av vissa förpackningar vid fastigheten, men vill samordna insamlingen med kommunerna. Avfall Sverige klargör vad kommuner kan och inte kan göra.

TMR har lanserat ett nytt insamlingssystem, där förpackningar av plast, metall och papper hämtas vid fastigheten över hela landet. De ska kunna lämnas i särskilda kassar – när de är fulla ställs de ut och fastighetsägaren beställer hämtning. Glasförpackningar omfattas inte av erbjudandet. 

Ett flertal kommuner har kontaktats av TMR med önskemål om samråd för att samordna insamlingen av dessa kassar, exempelvis med kommunens mobila återvinningscentral. Samrådet utgår från 2006 års förpackningsförordning, som gäller enligt övergångsbestämmelser.

– Skyldigheten att samråda ligger på producenten, påpekar Avfall Sveriges chefsjurist, Sven Lundgren. Kommunen kan inte styra hur insamlingen sker, det är upp till producenterna att välja insamlingssystem. Viktigt att poängtera är att om kommunen väljer att vara uppdragstagare kring sådan insamling så bör kommunen se till att få garantier om full kostnadstäckning för uppdrag som ska utföras.

På medlemssidorna hittar du kommentaren i sin helhet.


Skriv ut:

Datum