Krafter sökes för att stärka Public Affairs

Nu skapar Avfall Sverige en ny verksamhetsgrupp, som ska samla medlemmarnas specialister på samhällskontakter och påverkansarbete.

Public affairs handlar i korthet om hur företag eller organisationer arbetar för att påverka och skapa relationer med offentliga institutioner och aktörer. Det är en viktig del i alla företags och organisationers verksamhet att följa med och delta i samhällsdebatten. Det kräver i sin tur omvärldsbevakning, förståelse för samhälleliga sammanhang och att försöka se vad som händer runt hörnet. Det innebär också att den egna organisationen reflekterar kring hur verksamheten påverkas och hur den kan bidrar till utvecklingen. 

Förutom möjligheten att vara med och påverka, är det ett sätt att få nya perspektiv och att sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, skapa nya kontakter och samarbeten. 
När de som kan en verksamhet, experterna i praktiken, engagerar sig i samhällsdebatten bidrar det också till att ta fram bättre underlag för politiska beslut. På så sätt kan verksamheten också bidra till mer långsiktiga och förankrade lösningar på olika samhällsproblem. 

För att kunna vidareutveckla arbetet med samhällskontakter har Avfall Sverige startat en ny verksamhetsgrupp som kort och gott heter Public Affairs. Gunilla Carlsson på Sysav och Avfall Sveriges rådgivare för samhällskontakter, Katarina Sundberg, arbetar med att formera gruppen. Alla som arbetar med påverkansarbete och samhällskontakter är välkomna att skicka en intresseanmälan till Gunilla Carlsson, gunilla.carlsson@remove-this.sysav.remove-this.se eller Katarina Sundberg katarina.sundberg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se.
 


Skriv ut:

Datum