Nu är alla med

Från årsskiftet är alla Sveriges kommuner medlem i Avfall Sverige. Det innebär en extra styrka för branschorganisationen, menar vd Tony Clark.

 

Essunga har beslutat att gå med i Avfall & återvinning Skaraborg. Kommunalförbundet är medlem i Avfall Sverige, vilket innebär att även Essunga nu inkluderas i Avfall Sveriges medlemsskara.

– Jag ser det som bara positivt. Ni är ju en organisation som kan vägleda oss i vårt arbete, säger Cecilia Trolin, samhällsbyggnadschef i Essunga.

Att grannkommunen Vara valt att gå in i kommunalförbundet gjorde steget lättare för Essunga, som nu blir en del i en geografiskt sammanhållen organisation.

– Vi är en liten kommun. Eftersom vi har ett kommunalförbund som drivit avfallsfrågorna i närområdet har det varit naturligt att se hur vi kan samverka. Vi behöver en mer robust organisation för att kunna säkerställa kvaliteten och kompetensen inom avfallsområdet.Vi vill jobba hårdare med alla aspekter av hållbarhet, försöka fokusera på att de ska få en större och mer naturlig del i arbetet, säger Cecilia Trolin.

Även för Avfall Sverige får beslutet positiva effekter:

– Vi hälsar Essunga varmt välkomna till Avfall Sverige. Det känns fantastiskt att vi som branschorganisation nu representerar hela Sveriges kommunala avfallshantering. Det ger en extra styrka när vi representerar medlemmarna mot såväl myndigheter som näringsliv, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.


Skriv ut:

Datum