Nytt nätverk för internationell utveckling

Välkommen till Avfall Sveriges nätverk för internationella utvecklingsprojekt. Nätverket är öppet för kommuner som vill dela erfarenheter, men ska också utgöra en bas för samverkan kring projekt.

Många medlemmar arbetar eller har arbetat med internationella utvecklingsprojekt. Intresset från omvärlden är stort och det manifesteras inte minst i det samförståndsavtal som tecknades mellan Avfall Sverige och FN organet UNDP i december 2021. För att bättre dela erfarenheter och samordna tillgängliga resurser i nya projekt bildas nu därför ett nätverk med detta syfte.

Det nya nätverket ska bidra till erfarenhetsutbyte kring arbete med internationella utvecklingsprojekt exempelvis genom biståndsaktiviteter, vänortsutbyte osv. Syftet är också att nätverket ska kunna utgöra en bas för samverkan kring specifika projekt. Nätverket leds just nu av en mindre projektgrupp med Tomas Blomqvist, Senior rådgivare, Vakin, som ordförande. Inom Avfall Sverige kommer tills vidare Weine Wiqvist i rollen som Senior rådgivare att samordna nätverket.

Den 24 maj kl. 13.00-14.30 hålls ett digitalt uppstartsmöte, då en djupare beskrivning av bakgrunden till projektet och den tänkta inriktningen för nätverket kommer att presenteras. Framför allt kommer formerna för det fortsatta arbetet att diskuteras. 

Välkomna att delta i nätverket och till att delta i uppstartsmötet. 

Anmäl dig till uppstartsmötet här 

Anmäl dig senast den 20 maj


Skriv ut:

Datum