Nytt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om avfall i fysisk planering

Detta nya, breda nätverk är öppet för aktörer som arbetar med frågor om plats för avfallshantering och avfallsförebyggande i bygglovs-, plan- och övrig fysisk planering: Renhållare, strateger, stadsplanerare, bygglovshandläggare, miljöinspektörer, andra myndigheter och byggherrar.
 
Nätverket kommer att ha två möten per år, ett av dem digitalt. Första mötet hålls den 16 juni kl 9-12. Detta första möte är digitalt och kostnadsfritt.
 
Under detta första tillfälle kommer Christina Thulin, Sveriges kommuner och landsting (SKR), att berätta helt kort om det pågående Boverkets arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen samt SKR:s deltagande i det.

Program samt länk till mötet skickas några dagar innan det startar, till de som gjort en fullständig anmälan och arbetar inom området. Anmälan till 16 juni sker via Simple Sign Up och då anmäler man sig automatiskt till nätverket. 

Nätverket bygger annars helt på att deltagarna är aktiva och delar med sig. Välkommen att skicka in frågor i förväg eller anmäla om du har ett gott exempel, en utmaning eller särskild frågeställning som du vill presentera kort eller annars vill att det tas upp för diskussion, till andrea.hjarne@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, som sammanställer rubrikerna i programmet.
 
Exempel på frågor: Synka avfallsplan och översiktsplan, nya stadsdelar med nya lösningar, plats för återbruk i planprocessen, myndighetssamverkan i plan- och bygglovsprocessen.
 
Det går också att anmäla sig bara till nätverket. Det görs i så fall till andrea.hjarne@remove-this.avfallsverige.remove-this.se 


Skriv ut:

Datum