Svensk i Iswas styrelse

Gunilla Carlsson, ansvarar för Public Affairs & Internationella relationer på Sysav, har valts in som nationell representant för Sverige i styrelsen för den internationella avfallsorganisationen Iswa.

– Det är otroligt viktigt för utvecklingen av avfallshanteringen att Sysav och Sverige får bidra med vår kompetens och erfarenhet, men minst lika viktigt är att vi kan utveckla det internationella samarbetet och därigenom vår egen avfallshantering, säger Gunilla Carlsson.

Till ny president valdes Silva Filho från Brasilien. Nancy Strand, tidigare vd för Avfall Norge, valdes till skattmästare.

Totalt är nu fyra av de 11 styrelseledamöterna kvinnor; hittills har den enbart bestått av män. 

Gunilla sitter även i Avfall Sveriges styrelse sen flera år och är medlem i arbetsgrupp kommunikation


Skriv ut:

Datum