Träffa oss i Almedalen

Avfall Sverige bjuder in till två seminarier vid årets politikerträff i Almedalen: den 4 juli kring den mycket aktuella frågan om försörjningstrygghet i tider av oro och kris, och 5 juli om den illegala avfallshanteringen där bl.a Botkyrka är särskilt drabbat. Bland många andra deltar Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister och Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande Botkyrka kommun.

Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris

Det ena bjuder vi in till tillsammans med våra systerorganisationer Energigas Sverige, Energiföretagen och Svenskt Vatten. Temat här är ”Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris”, något som tyvärr ligger i tiden. Det kommer att tas upp frågor om energitillgång, vattenförsörjning och avfallshantering, och vikten av dessa fungerar i tider av oro och kris för ett fungerande samhälle. 
När: 4 juli kl 9.00 (frukostmacka från 08.30)
Var: Högskolans lokaler

Medverkande:
Ylva Jonsson Strömberg, Krisberedskapschef, Röda Korset
Johan Löfstrand, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Cecilie Tenfjord Toftby, Riksdagsledamot, Moderaterna
Tony Clark, VD, Avfall Sverige
Åsa Pettersson, VD, Energiföretagen
Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige
Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten
Lasse Stjernkvist, Moderator, Ordf Avfall Sverige

Illegal avfallshantering - ostört brottsområde?

I egen regi bjuder vi in till ett seminarium kring ”Illegal avfallshantering – ostört brottsområde?” Ingen har nog undgått att läsa om skandalerna i Kassmyra, Kagghamra med flera orter. Miljö- och avfallsrelaterad brottslighet är grovt underskattad och drabbar såväl kommuner som staten och förstås de boende. 
När: 5 juli kl 9.00 (frukostmacka från 08.30)
Var: Högskolans lokaler

Medverkande:
Annika Strandhäll, Klimat- och miljöminister
Lasse Stjernkvist, Ordförande, Avfall Sverige
Ebba Östlin, Kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, SKR
Frida Törnquist, Miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne län
Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Tony Clark, VD, Avfall Sverige
Katarina Sundberg, moderator, Avfall Sverige

Under Almedalsveckan kommer vi tillsammans med region Gotland att sätta upp det nya skyltsystemet på extra mini-återvinningscentraler uppställda i Visby under veckan. Vi hoppas det ska locka till diskussioner!  

Läs mer och anmäl dig genom att söka ”Avfall Sverige” på Almedalsveckans webbplats


Skriv ut:

Datum