Draghjälp och samarbete när Minimeringsmästarna lanserar Sverigekampen 2021

Från regionalt samarbete till rikstäckande tävling i avfallsminimering, Minimeringsmästarna lockar många till engagemang. I januari går startskottet för Sverigekampen, ett årslångt samarbetsprojekt som skapat stort intresse runt om i landet.

EU-flaggan

Tuff strategi ska minska farliga kemikalier

Som en del i EU:s gröna giv lanserar nu EU-kommissionen sin nya kemikaliestrategi. Strategin innebär en kraftfull uppgraderingen av unionens kemikalielagstiftning.

Uppdaterade råd om förebyggande

Kommunerna har fått en utökad verktygslåda när det gäller förebyggande och återanvändning i och med de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft i somras. Därför har också Avfall Sverige uppdaterat sin guide.

Krafter sökes för att stärka Public Affairs

Nu skapar Avfall Sverige en ny verksamhetsgrupp, som ska samla medlemmarnas specialister på samhällskontakter och påverkansarbete.

Svensk i Iswas styrelse

Gunilla Carlsson, ansvarar för Public Affairs & Internationella relationer på Sysav, har valts in som nationell representant i styrelsen för den internationella avfallsorganisationen Iswa.

33 förslag till ett mer cirkulärt Sverige

Delegationen för cirkulär ekonomi har levererat flera förslag till regeringen, som ska bidra till en bättre resurshushållning. Förslagen är ett inspel till regeringens kommande handlingsplan för cirkulär ekonomi och spänner över ekonomiska incitament, regelverk, forskning, kultur...

Förpackningar ska samlas in bostadsnära från 2023

Regeringen har nu beslutat när kraven på producenter att ordna bostadsnära insamling för förpackningsavfall ska börja gälla.

Avfall Sverige sluter cirkeln - bilaga i Dagens Samhälle

I en bilaga till Dagens Samhälle den 1 oktober lyfter Avfall Sverige en rad exempel på det positiva arbete som pågår i kommuner, hos myndigheter och inom företag för att skapa ett mer hållbart samhälle.

biogasreaktor

Rekordstort intresse för biogas

Intresset för biogas är större än någonsin, inom flera sektorer. Biogasanvändningen ökade med 7 procent i Sverige under 2019 och uppgår nu till nära 4 terawattimmar. Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent. Samtidigt användes 2,4 miljoner ton rötrest från svenska...

Goda exempel på användning av symbolsystemet

I dag, den 29 september, är det Återvinningens dag och vad passar då bättre än att lyfta ett exempel hur vårt nya symbolsystem kan användas!


Skriv ut:

Datum