svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Vägledning för Klimatklivet

Avfall Sverige har tagit fram en vägledning för kommuner som vill förebygga sitt eget verksamhetsavfall och som vill söka bidrag ur Klimatklivet för det.

Kommunerna visar vägen för mindre avfall

Att förebygga avfall är bland det smartaste vi kan ägna oss åt. Det visar exempel från Sveriges kommuner, som vi berättar om i en ny bilaga.

EU föreslår nya regler för att minska skräp i havet

EU-kommissionen föreslår nya regler om engångsplastprodukter för att minska nedskräpningen på stränder och i havet.

Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern

Möte om framtiden på årsmötet 2018

Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, förklarade de planerade förtydligandena i producentansvaret. Digitalisering, livsstil och vikten av mål var andra frågor som diskuterades livligt under Avfall Sveriges årskonferens i Skellefteå i förra veckan.

soptunnor på rad

Lättare samverka genom avtal

Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag till en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting.

Riksdagsledamot Åsa Westlund (s). Foto: Riksdagen

Nu startar utredningen som ska rädda svensk biogas

Riksdagsledamoten Åsa Westlund har fått regeringens uppdrag att utreda regelverket som ska rädda den svenska biogasen.

Årets avfallskommun 2018

Uddevalla bäst i landet på avfallshantering!

Efter att i flera år haft topplaceringar tog Uddevalla steget upp till förstaplatsen som bäst i Sverige på avfallshantering med 92,3 poäng av 100 möjliga.

Högkonjunktur ger ökande avfallsmängder

Förra året behandlades 4782 440 ton, 473 kg per person, en ökning med 2,5 procent från 2016 till 2017. Under samma period har BNP ökat med 2,4 procent.

EU-flaggan

Nya direktiven nu även formellt godkända

EU-rådet har nu godkänt de reviderade avfallsdirektiven. Medlemsländerna har därmed två år på sig att implementera den nya lagstiftningen.

Delta i Energiforsks GasAkademi

Är du doktorand eller ingenjör med fokus på energigas? Delta i Energiforsk:s sommarskola i sommar, där Avfall Sverige är en av sponsorerna.


Skriv ut:

Datum