möbler byggmaterial

Utskottet vill utreda fler producentansvar

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial. De uppmanar regeringen att utreda frågan.

Flygbild över Skellefteå

Ladda ner alla handlingar till årsmötet i Skellefteå

Handlingarna till Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå finns på hemsidan för nedladdning. Den som anmäler sig efter den 27 april, på fredag, måste betala det högre priset.

förpackningar av plast

Bidrag för standardisering av plaståtervinning

Naturvårdsverket har beslutar om bidrag för standardisering av plaståtervinning och för utveckling av ett standardförslag inom området.

EU-flaggan

Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning

Europaparlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

biogasreaktor

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Avfall Sverige välkomnar satsningen.

återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

Regeringen vill ha smidigare återvinning

Regeringen har lämnat ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.

bilkö

Kommunerna kan få införa miljözoner

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Förslaget innebär att fordon som drivs med el, gas och vätgas tillåts i den strängaste zonen.

Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern

Regeringens expert till årsmötet

Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljömi­nister Karolina Skog, har jobbat med frågan om producentansvaret. Vid Avfall Sveriges årsmöte berättar han mer om nya förslaget.

annons kampanj Miljönär-vänlig vann Columbi Ägg

Kampanjen vann reklam-tävlingen Columbi Ägg

Avfall Sverige och Miljönär-kampanjen har vunnit Columbi Ägg, Dagens Samhälles tävling om årets bästa kampanj!

Regeringens plastutredare Åsa Stenmarck, bild IVL

Varnar för "nedbrytbar" plast

De plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast. Det konstaterar regeringens plastutredare Åsa Stenmarck.


Skriv ut:

Datum