Ytterligare sänkt moms på reparationer

2017 halverades momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. Nu har riksdagen beslutat om ytterligare en halvering till sex procent.

Nytt nätverk för internationell utveckling

Välkommen till Avfall Sveriges nätverk för internationella utvecklingsprojekt. Nätverket är öppet för kommuner som vill dela erfarenheter, men ska också utgöra en bas för samverkan kring projekt.

Bättre nytta av gamla deponier

Det finns många skäl att återbruka sluttäckta deponier. Här finns potential för ökade rekreationsvärden, ekonomiska intäkter, förnybar produktion av energi samt bättre kontroll av lakvatten och deponigas.

Glöm inte soptipparna, Magdalena Andersson!

Idag, den 4 maj, deltar Magdalena Andersson, tillsammans med de övriga nordiska statsministrarna, i ett toppmöte med bland andra Indiens premiärminister. På mötet ska bland annat klimatet och den gröna omställningen diskuteras. Det innebär ett ypperligt tillfälle att diskutera...

Kemisk återvinning kräver samordning

Sverige behöver bättre plaståtervinning för att energiåtervinningen av avfall ska kunna bli fossilfri. Kemisk återvinning kan komma att spela en viktig roll.

Bättre avtal om elavfallet

Från 2023 gäller ett nytt avtal mellan El-Kretsen och kommunerna kring insamlingen av elavfall. Det ska ge en smidigare hantering och högre ersättning för de insatser som görs.

Det behövs undantag för matavfallet

Från årsskiftet 2024 ska kommunerna tillhandahålla ett insamlingssystem för matavfall från hushållen. Men i vissa kommuner kan det vara svårt att förverkliga detta, därför bör Naturvårdsverket omgående ta fram ett reviderat förslag till föreskrifter om undantag från detta krav,...

Väl mött i Almedalen

Avfall Sverige planerar att arrangera två seminarier vid årets politikerträff i Almedalen.

Enklare transporter

Naturvårdsverket har ändrat föreskrifter om transport av avfall och vägledningen på området. Det motsvarar delvis ändringar som Avfall Sverige har föreslagit.

Reviderade upphandlingsmallar för matavfall

Avfall Sverige har uppdaterat upphandlingsmallen för biologisk återvinning av källsorterat matavfall. Även upphandlingsmallen för påsar och påshållare för matavfall har reviderats.


Skriv ut:

Datum