Goda exempel på användning av symbolsystemet

I dag, den 29 september, är det Återvinningens dag och vad passar då bättre än att lyfta ett exempel hur vårt nya symbolsystem kan användas!

Fem arbetsgrupper med nya ordföranden

Fem medlemmar tar nu plats som ordföranden i lika många av Avfall Sveriges arbetsgrupper; avfallsanläggningar, biologisk återvinning, förebyggande, kommunalt ansvar och kommunikation.

Lär dig det nya avfallsspråket

Symboler är världens tydligaste kommunikatörer. Det senaste året har Avfall Sverige arbetat med ett gemensamt symbolsystem för hela landet – samma symboler och samma färger, överallt, inte bara i Sverige utan hela Norden.

2024 ska allt matavfall samlas in separat

Kommunerna får tre år på sig att ordna separat insamling av matavfallet. Ännu saknas dock krav på bostadsnära insamling av förpackningar.

Bild från rapport

Så ska avfallssektorn digitaliseras

Smarta robotar, sensorer, drönare och molntjänster ska utveckla avfallssektorn. Det är en slutsats från ett projekt som drivits av Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu presenterar goda exempel och erfarenheter av framgångsrika digitala lösningar för...

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Nu finns ett nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö ute. Temat detta nummer är återbruk och vi kan läsa mer om byggåtervinning i Borlänge, återanvändning av möbler i Halmstad, byteshandel i Knivsta och mycket mer.

Guide till slamtömning 2.0

Många kommuner kan behöva byta metod för hämtning av slam från enskilda avlopp om det – som betänkandet Hållbar slamhantering föreslår – blir reglering och förbud mot slamspridning på åkermark. I en färsk guide från Avfall Sverige får kommunerna fakta och stöd i valet av...

Samlad lösning behövs för hushållens återvinning

Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.

tangentbord dator

Kritik mot omfattande avfallsstatistik

Förslaget om vilka uppgifter som ska lämnas till det nya nationella registret innebär en stor administrativ och ekonomisk börda för kommunerna, menar Avfall Sverige.

Välkommen till Avfall Sveriges höstmöte!

Den 11–12 november går Avfall Sveriges höstmöte av stapeln. I år blir mötet digitalt men precis som vanligt kommer det finnas tid för mingel, erfarenhetsutbyte och diskussioner.


Skriv ut:

Datum