Planen för en cirkulär ekonomi är bara början

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås ett produktpass och kvotplikt, något som Avfall Sverige länge efterfrågat. Men den som väntat sig stora nyheter och krafttag blir besviken.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Nya etappmål en tuff utmaning

Regeringen har beslutat att återvinningen ska öka såväl av matavfall som bygg- och rivningsavfall.

möbler byggmaterial

Grovavfall kan komma att hämtas av privata aktörer

Naturvårdsverket ska utreda servicenivån för insamling av grovavfall från hushåll och möjligheterna att låta andra än kommunen sköta hämtning. Det är ett av flera uppdrag som myndigheten fått för 2021.

tangentbord dator

Så här ska det kommunala avfallet redovisas

Nya föreskrifter har nu publicerats, som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Avfall Sverige konstaterar att flera kritiserade förslag från remissversionen har plockats bort....

Andrea förstärker juridiken

Avfall Sverige har fått en ny rådgivare i juridik och seniorjurist i Andrea Hjärne. Hon bidrar med bred erfarenhet från miljöjuridiken.

EU-kommissionen vill se mer hållbara batterier

Batteridirektivet från 2006 behöver uppdateras, menar EU-kommissionen, som föreslår en rad skärpta krav på tillverkare och återvinnare.

tangentbord dator

Överprövning av offentlig upphandling kan förenklas

Regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremiss för att effektivisera upphandlingsförfarandet.

Offentligt och hållbart lockar unga

Trenden har vänt. Nu har kommuner och statliga myndigheter som jobbar med miljöfrågor trumf på hand när de ska anställa.


Skriv ut:

Datum