Brottslighet ska utredas

Nu startar en bred utredning för att granska omfattningen av brottsligheten på avfallsområdet. Det kan ses som ett komplement till den PM som regeringen nyligen skickat ut på remiss med förslag för att förhindra framtida avfallsskandaler.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatt på deponi och förbränning ses över

En särskild utredare ska analysera om det är lämpligt att införa ytterligare undantag från avfallsskatten och avfallsförbränningsskatten. Avfall Sverige menar att det är osannolikt att någon av skatterna har någon miljöstyrande effekt.

Nu kan du mata in avfallsstatistiken

Avfall Web är nu öppet för inmatning av 2020 års avfallsstatistik och håller öppet till och med 15 april. Några nyheter finns det att hålla koll på.

förpackningar av plast

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska organisera insamlingen.

biogasreaktor

Dags att söka biogasstöd

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till biogasstöd för 2021. Senast den 15 mars ska ansökan vara inne.

Nya krav på påsar för matavfall

Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för matavfall utvärderas för kontakt med livsmedel, om biogödseln som produceras ska kunna certifieras.

Oseriösa aktörer stoppas inte av ökad administration

Genom en rad regeländringar vill regeringen förhindra en upprepning av de avfallsskandaler som seglat upp det senaste året. Men risken är att flera av de förslag som lagts enbart leder till merarbete; att stärka tillsynen borde vara ett effektivare sätt att få bort rötäggen,...

Stort intresse för gemensamt nordiskt skyltsystem

För ett halvår sedan lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering och sedan dess har intresset varit stort, både nationellt och internationellt. Nu finns en ny webbplats med samlad information, sverigesorterar.se.


Skriv ut:

Datum