Pant på mobil en krånglig lösning

Regeringens utredare föredrar ett utökat producentansvar på småelektronik, hellre än att införa ett pantsystem. Men miljöministern håller fast vid sin plan.

Avfallsindex blir digitalt

Avfall Sverige har tillsammans med Sveriges Åkeriföretag utvecklat en ny indexportal för hantering av transport- och avfallsindex.

EU-flaggan

EU siktar högt i nya miljöprogrammet

Arbetet med EU:s åttonde miljöhandlingsprogram går vidare. Under 2021 ska kommissionens förslag behandlas i rådets arbetsgrupp för miljö och i parlamentet.

EU kan få gemensam batteriförordning

Förhandlingarna om en ny batteriförordning har nu inletts. EU-ländernas miljöministrar har hållit en första diskussion om EU-kommissionens förslag. Målet är en hållbar batteriproduktion.

Mer förpackningar och elavfall till återvinning

Corona tros vara orsaken till att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, visar rekord i mängden insamlade förpackningar. Även El-Kretsen ser en kraftig ökning under 2020 jämfört med tidigare år.

Sobona, Svenskt Vatten och Avfall Sverige i unikt samarbete kring validering av lärande i arbetet

Många av de anställda inom avfallshantering, återvinning, vatten och avlopp lär sig jobbet på jobbet. Men det är kunskap och erfarenhet som är svårmätbar och svår att tillgodoräkna. Därför har arbetsmarknadens parter i form av Sobona, Transport och Kommunal, tillsammans med...

Mer engångsplast kan stoppas

Förslaget till implementering av EU:s direktiv om engångsplast är i bra, men det hade kunnat gå längre, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar.

kläder och annan textil

Låt kommuner bli en textil nyckelspelare

Avfall Sverige har nu lämnat sitt remissvar på utredningen om textil. Förslaget om ett producentansvar välkomnas, men en mer aktiv roll för kommunerna skulle ge bättre miljö- och samhällsnytta.

Justerat underlag för renhållningsordning

Kommunens avfallsansvar har ändrats och begreppet ”kommunalt avfall” har ersatt ”hushållsavfall”. Därför har nu ändringar gjorts i Avfall Sveriges rapport 2017:01 Underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter.

”Låt energiåtervinning ingå i taxonomin”

Det finns många anledningar till att EU:s vägledning till gröna investeringar, taxonomin, ska inkludera energiåtervinning av avfall. Det menar nio branschorganisationer i ett gemensamt uttalande till EU.


Skriv ut:

Datum